Kompetanse Norge har nylig innvilget støtte til etablering og gjennomføring av et fleksibelt videreutdanningstilbud innen «Smidig praksis i prosjekt og digital transformasjon».

Mottaker av tildelingen er NTNU/Institutt for bygg- og miljøteknikk.  Kurset vil bli unikt og det første av sitt slag innen videreutdanning fra NTNU. Dette gjøres i samarbeid med SINTEF Digital, PwC og Trøndelag fylkeskommune.

  • Smidig metodikk har oppstått i programvarebransjen som et svar på utfordringer med prosjekter hvor det er store endringer i behovene til kunder og tilgjengelig teknologi underveis i prosjektforløpet. Mange av prinsippene vist seg anvendbare også for andre typer kunnskapsarbeid, og mange bedrifter omorganiserer etter smidige prinsipper for å kunne respondere raskere på endringer. Smidig arbeidspraksis er en forutsetning for digital transformasjon. Dette kurset vil gi bakgrunn for – og kunnskap om de viktigste praksiser innen smidig metodikk og vil sette deltakere i stand til å bruke denne type metoder i eget prosjektarbeid enten det dreier seg om utviklingsarbeid, drift eller organisasjonsendring.
  • Kurset har et omfang på 7,5 studiepoeng.
  • Den primære målgruppen er ledere, prosjektledere, endringsledere, rådgivere, coacher og mentorer i privat og offentlig sektor. Behovet for å delta på et slikt kurs vil bli mer og mer synlig for alle sektorer og fagområder som er nødt til å omstille og tilpasse seg for å klare og legge til rette for digital transformasjon.
  • Vi ser nå etter bedrifter som kan være interessert i et slikt kurstilbud. Er dette interessant, ta kontakt med Kamalan Rashasingham (fungerende nestleder i Prosjekt Norges BAE-program), på tlf 97119697 eller e-post: kamalan.rashasingham@ntnu.no.