NB: Avlyst/Utsatt pga COVID-19:

Regjeringens digitaliseringsstrategi frem til 2025 – hvordan følge opp i praksis? Med kobling til prosjekt-, program- og porteføljestyring

Digitaliseringen utvikler seg raskt innen alle områder i samfunnet, såvel i teknologiene rundt oss som i tjenestene, prosessene og systemene vi er avhengig av. I prosjektene kreves det digitalisering av prosesser, verktøy, metoder, dokumentasjon og kommunikasjon. Prosjektledere og prosjektmedarbeidere må inneha avansert kunnskap om digitalisering for å lykkes med prosjektarbeidet.

Foredragsholder Jens Nørve er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og har jobbet med digitalisering i offentlig og privat sektor i over 25 år. Han har erfaring fra et konsulenthus, fra syv år som ansatt i ulike departementer på 90-tallet og fra syv år i Telenor, der Jens var strategidirektør for Konsern-IT.

Jens Nørve var initiativtager til utvikling av offentlig sektors anbefalte prosjektmodell Prosjektveiviseren som de fleste av oss kjenner til og som mange bruker daglig: https://www.prosjektveiviseren.no/. Han var også initiativtaker til Prosjekt-, Program- og Porteføljenettverket i offentlig sektor.

Les mer her.