Praktisk bruk av BIM for å støtte alle deler av VDC-implementeringer

BIM var tema for VDC Deep Dive tirsdag 1. juni kl. 19:30 – 21:15 – til tross for deilig sommervær var det over 60 deltakere på Deep-Dive’n.

Professor Eilif Hjelseth fra NTNU hadde en kort into før professor Martin Fischer fra Stanford University hadde en 30 minutters presentasjon med internasjonale  eksempler. (Fischer fremhevet automatisering og prefab av armering. Her har vi det norske firmaet Rebartek:  http://www.rebartek.no/ ).

Deretter hadde vi en times utmerket presentasjon fra Katrin Johannesdottir fra Trimble og Johnny Rimestad Sætre fra Veni. Gunnar Skeie, også fra Veni, ledet de avsluttende diskusjonene. Det var høy aktivitet med mange spørsmål og gode diskusjoner –> dette tilsier at vi vil følge opp med mer om BIM og digitalisering.

Steinar Rasmussen fra Hæhre hadde jobben med teknisk gjennomføring og Katrin Johannesdottir («Queen of metrics») et opplegg for nettbasert evaluering. Denne viste at alle deltakerne var meget eller svært fornøyd med opplegget. Vi har også en egen KA for Digital samspill

Neste VDC Deep Dive – og andre webinarer

Det er foreløpig ikke satt opp tid og tema for neste Deep-Dive. Deep-Dive er en av flere former for webinarer vi benytter, fra korte (under en time), lengre webinarer med flere som presenterer og noe diskusjon, til workshops med mye diskusjon og evt. gruppearbeid.

Har du noen erfaringer du vil dele – send forslag til eilif.hjelseth@ntnu.no

Følg med på Prosjekt Norges nettside og abonner gjerne på nyhetsbrev/invitasjoner.