14. april 2021: VDC Deep Dive TEMA: Praktisk bruk av involverende planlegging | Reduksjon av variasjoner i prosjektet

 Martin Fisher  viste effekten av å redusere variabler i prosjektgjennomføringen.

Hvordan lede prosjekter med bruk av metoder fra produksjonssystem og benytte det i en prosjekteringsprosess. VDC arbeidsmetodikken har som mål å hele tiden benytte de beste metoder og verktøy for å skape en flyt og prosess som gir merverdi for sluttbruker.  Det ble presentert et NCC prosjekt hvor det brukes involverende planlegging og vist praktisk bruk av involverende planlegging i prosjekteringsfasen.

Thomas viste hvordan involverende planlegging kan gjennomføres; hvordan involvering gir et felles eierskap, forståelse og forpliktelse til prosjekteringsløpet.

Fokusområder er blant annet; Unngå dårlige leveranser på grunn av dårlig planlegging. Planlegg så utilsiktet variasjoner i prosjektet reduseres. Hva trigger et ICE-møte? Hvordan sikre at alle i teamet har en klar forståelse av stegne og leveransene til alle?

PPM (Project Production Management) et viktig element av VDC rammeverket (Virtual Design and Construction)

Presentasjonene:

 

Opptak av presentasjoner fra Eilif Hjelseth (NTNU), Martin Fischer (Stanford University) og Thomas Iversen (NCC):

https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=33b55d6f-57fa-4d7b-82aa-ad0a0131d5ae

og oppsummering av øvingen med Thomas Iversen: https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ea40805a-cb02-4898-94fc-ad0a0130ad20

Det var 140 deltaker på Deep-Diven.

 

Tema onsdag den 21.04.21 er: Erfaringer fra VDC-implementering, og presenteres av Lars Chr. Christensen fra multiBIM og  Henning Vardøen fra Bane NOR, mentorer på 2019-20 kurset

Spørsmål? Ta kontakt med Eilif Hjelseth