Midt-Norge er i sterk vekst, og regionen står ovenfor investeringer for mer enn 100 milliarder kroner i årene som kommer. Fokus på verdiskaping er større enn noen gang før – det skal skapes bærekraftige løsninger for samfunnet, effektivt og sikkert. Det vi utvikler og bygger i dag skal tjene samfunnet, eiere og brukere på best mulig måte – i lang tid fremover.

 

Alle snakker om verdiskaping, fordi det er viktig. Men hva legger vi egentlig i begrepet? Når har vi skapt verdi, og hvem er mottaker av denne verdien? Hvilket perspektiv og tilnærming til verdiskaping tar de ulike aktørene som bidrar i norsk samfunnsutvikling. Er det noen som faktisk tar det helhetlige samfunnsperspektivet, eller sier en seg fornøyd der prosjektet får utnyttet sitt kost/nytte-potensial?

 

WSP og Prosjekt Norge inviterer offentlige og private aktører i bygg- og anleggsbransjen til frokostseminar om verdiskaping

 

Du vil blant annet få høre E.C. Dahls Eiendom, Statens Vegvesen og Aker BP fortelle om sine filosofier og erfaringer knyttet til verdiskaping i prosjektgjennomføringen. I tillegg vil Ole Jonny Klakegg (NTNU/WSP) og Ingemund Jordanger (NMBU/WSP) innlede om gjennomføringsmodeller og verdianalyser.

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim
16. mai kl. 07:30-11:00

Program:
07:30  Frokost

08:00  Velkommen, Are-Magne Kregnes, regiondirektør WSP og Bjørn Andersen, senterleder Prosjekt Norge

08:10  Å ville det, å si det, og å gjøre det med! Verdianalyser og gjennomføringsmodeller som verktøy for suksess.
Ole Jonny Klakegg, NTNU/WSP og Ingemund Jordanger NMBU/WSP

08:40  EC Dahls Eiendom – Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør

09:10  Pause og mingling

09:40  Statens Vegvesen – Ove Nesje, avdelingsdirektør

10:10  Aker BP – Stine Kongshaug McIntosh, VA Projects NOAKA

10:40  Pause

10:45  Avslutning og oppsummering ved Prosjekt Norge