Det var godt oppmøte og engasjement på CoP innen VDC

Under professor Eilif Hjelsets sedvanlige gode ledelse ble engasjementet og det faglige utbyttet godt

Øyvind Børstad fra HENT og Tor Sporsem fra SINTEF bidro med gode eksempler på anvendelsen av VDC.  Det kom tydelig frem at VDC har en menneskelig dimensjon som er avgjørende for funksjonaliteten.

VDC er et rammeverk for tverrfaglig prosjektplanlegging og -gjennomføring som supplerer aktiviteter i Prosjekt Norge. Det er behov for «demystifisering» og «fornorsking» av VDC, både når det gjelder begrepsbruk og integrering med etablerte prinsipper, metoder og praksis. Det sterke fagmiljøet i Prosjekt Norge gir et svært god utgangspunkt for erfaringsdeling og forskning.

Deltakerne var tydelige på at det er et behov å få frem praksis og metoder for ulike typer av målinger – slik at forbedringer blir basert på fakta. Dette blir derfor temaet på neste workshop som holdes hos Statsbygg den 20. februar 2020. 

  • Vi starter med en lett lunsj kl 11:30.  Faglig program fra 12:00 – 16:00.
  • Sted: Biskop Gunnerus’ gate 6, møterom Auditoriet

Ta kontakt dersom du har interesse av å bli med her.