Forprosjekt og rapport av Reidar Gjersvik og Anita Moum, Gottlieb Paludan Architects, finansiert av Prosjekt Norge

Forprosjektet har bakgrunn i Prosjekt Norge og BAE-programmets mål om etablering av FoU-prosjekter for bedre BAE-prosesser.  På et idé-verksted den 25. april 2018 samlet over 40 deltakere fra industri og akademia seg rundt 5 ideer til FoU-prosjekter som de anså som svært viktige fremover. Prosjektbaserte virksomheters behov for en «verktøykasse for kvantesprang» var en av tematikkene som ble løftet frem.

I kvantefysikken brukes begrepet kvantesprang for å beskrive overgangen fra en energitilstand til en annen. Kvantesprang er uforutsigbare, gjerne utløst av krefter eller «gamechangers» utenfor de tradisjonelle systemene vi opererer i. Overgangen fra et system til et annet kan bety kroken på døra for de som satset feil eller ikke er tilpasningsdyktige.

Det er liten grunn til å tro at prosjektbaserte virksomheter og næringer som bygg, anlegg og eiendom ikke noen gang kan bli utfordret av eksterne «gamechangers». Vi har vært igjennom store endringer og utvikler oss fremdeles i takt med samfunnsmessige trender som digitalisering, globalisering og økt fokus på miljø og klima. Men vi utvikler oss på våre egne premisser, innenfor egne spilleregler, i det tempoet vi selv velger – med de begrensninger det innebærer for innovasjon og konkurransekraft.

Spørsmålet impliserer en dystopisk eller optimistisk tilnærming til utviklingen framover, avhengig av ståsted. Vi kan ikke spå framtiden, men historisk vet vi at kvantesprang kan gi enorme muligheter for ny business, samtidig som de kan utgjøre store trusler.

Formålet med rapporten har vært å utvikle en verktøykasse; en systematisert eksempelsamling som beskriver ulike innovasjoner med kvantesprangpotensial (kapittel 3) og verktøy som kan bidra til å bedre gjenkjenne, håndtere og utnytte  disruptive «hopp» i utviklingen (kapittel 4).

Rapporten avsluttes med noen refleksjoner og forslag for videre aktivitet (kapittel 5).

Her kan du lese rapporten: VERKTØYKASSE FOR KVANTESPRANG