Det har vært en del omtale i media om tjenesten Zoom og sikkerhetshull. Gratisversjonen (skyversjonen) av Zoom som omtales er ikke den samme som den versjonen NTNU bruker.

Zoom brukes til videokonferanser, undervisning og eksamen ved NTNU. NTNU har en egen installasjon som er levert via Uninett AS, og tjenesten er konfigurert med tanke på informasjonssikkerhet og personvern. Uninett har bekreftet dette overfor PN. Uninett har god informasjon om dette på sine nettsider.

NTNUs Seksjon for digital sikkerhet har vurdert tjenesten og ser ingen grunn til at ansatte og studenter skal slutte å bruke NTNUs installasjon av Zoom. Se også informasjon fra Uninett: Uninetts Zoom-installasjon er trygg.

Det er lisensen til den som oppretter møtet som styrer hvor møtet teknisk blir avholdt. Når Prosjekt Norge inviterer til et møte så vil dette bli på NTNUs servere her i Norden, og vi har derfor full kontroll på GDPR og liknende.

For å være på den den sikre siden (for alle slike tjenester):

  • Sjekk alltid program-oppdateringene og installer dem
  • Bytt passord ofte