arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Seminar om forebygging av konflikter i byggebransjen

31. januar 2023 @ 09:00 - 14:00

En hammer som slår en vernehjelm med et lite hus på toppen

Konflikter vitner om manglende forståelse av hverandres forventninger og muligheter for samspill. Kan samspillkontrakter endre på dette?

Prosjektets modenhet, budsjett, målpris, garantert makspris osv. kan alle være konfliktdrivere. Er man motivert nok til å løse opp i tvister før de utvikler seg til konflikter?

Har kulturen i advokatstanden, kombinert med manglende spesialisering og svak prosessledelse i domstolene, ødelagt den grunnleggende tvisteløsningsmekanismen?

Dette er noen av de spørsmålene som vil bli diskutert under seminaret.

Møt opp og «ta en twist».

  • Ari Soilammi/RIF: Velkommen og hvorfor dette seminaret
  • Morten Welde/NTNU: Mål og målformuleringer i prosjekter. Hva skal vi investere i, og hvorfor?
  • Cecilie Blytt, DFØ: Hvordan kan BVP brukes som konfliktreduserende virkemiddel ved anskaffelser
  • Hans Erik Skari,  Elverum kommune: Bygg21 fase 2/RIF; Hvordan kan «beste praksis» tas i bruk i kommunal sektor?
  • Lunsj
  • Heikki Eidsvoll Holmås, EBA: Hva koster egentlig konflikter?
  • Ole Jonny Klakegg, NTNU: Samspill uten røre med bare gull?
  • Advokat Even Berg, Advokatfirmaet Selmer: Samspill eller samrøre, gull eller gråstein
  • Paneldebatt

Begrenset antall plasser.
Portrettbilde Ari Soilammi

Ari Soilammi, viseadministrerende direktør og markedssjef hos Rådgivende Ingeniørers Forening RIF.  Siv. ing. innen bygg, anlegg og miljø (1993). Spesialist på Best Value Approach.

Portrettfoto av Morten Welde

Morten Welde arbeider som seniorforsker ved forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Programmet har et særlig fokus på tidligfasen i prosjektene, fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. Morten er opprinnelig utdannet transportøkonom og har en PhD fra Institutt or bygg og miljøteknikk på NTNU.

Profilbilde Blytt Cecilie

Cecilie Blytt er statsviter og seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Hun har jobbet strategisk og operativt med anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom i en årrekke. De siste seks årene har hun ledet DFØ sitt pilotprosjekt for utprøving av prestasjonsinnkjøp (BVP) i Norge. Nå videreføres dette arbeidet som et åpent nettverk for offentlige oppdragsgivere som ønsker å bruke BVP eller BVP-hybrider i sine anskaffelser.

portrettbilde Hans Erik Skari

Hans Erik Skari, enhetsleder i Elverum kommune. Erfaring fra organisasjon og ledelse, kvalitetsutvikling, kvalitetssrevisjon, prosjektledelse, byggeledelse, prosjekterin,. kontraktsadministrasjon (rådgiver-, og entreprisekontrakter) og  offentlige anskaffelser. Kurs-, og foredragsholder innen prosessforbedring/kvalitetsutvikling.

Portrettbilde Holmås Heikki Eidsvoll

Heikki Eidsvoll Holmås, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).  Heikki er opptatt av å skape positive resultater for miljøet. Han har en fortid som stortingsrepresentant og utviklingsminister. Ved siden av sitt arbeid i EBA, er Heikki styreleder i Plan International Norge), og bidrar i styret for Norsk Vindenergiforening (NORWEA).  Med Heikki både internasjonal og nasjonal politisk bakgrunn har Heikki bred kompetanse innen de fleste aspekter av bærekraftig utvikling, boligpolitikk, fornybar energi, klimautslippsreduksjoner, rettferdig finanspolitikk, utviklingspolitikk og lokaldemokrati.

Portrettbilde Kari Sandberg

Kari Sandberg, prosjektleder, tidligere Administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).  Tidligere bl.a. direktør Trygg Trafikk, generalsekretær i Skiforeningen og konserndirektør i NSB.

Portrettbilde Ole Jonny Klakegg

Ole Jonny Klakegg  er professor i prosjektledelse ved NTNU. Han har lang erfaring frå undervisning, forsking og konsulentverksemd innan prosjektledelse.  I dag er han knytt til forsking på gjennomføringsmodellar i tett samarbeid med BAE-næringa. Tidlegare var Klakegg også ansvarleg for forskinga på store statlege investeringsprosjekt i Concept-programmet ved NTNU. Ole Jonny er ansvarleg for bransjeråd BAE i Prosjekt Norge.

portrettbilde Even Berg

Even Berg, Advokatfirmaet Selmer. Even er spesialist på eiendomsutvikling, næringseiendomstransaksjoner og entreprisejuss. Han har arbeidet bredt og variert med eiendom i Selmer i over 20 år, og bistår flere store eiendomsselskaper og utviklingsmiljøer. I tillegg omfatter hans praksis alminnelig kontraktsrett og prosedyre. Gjennom sitt arbeid for større offentlig eide eiendomsselskaper har Even fått god innsikt i de særskilte rettighetsforhold og problemstillinger som oppstår i grensedragningen mellom privat og offentlig virksomhet. Han har utvilket god kompetanse på hvordan prosesser med offentlige aktører best styres.

Detaljer

Dato:
31. januar 2023
Tid
09:00 - 14:00
Kategori for Arrangement: