Prosjekt 2017 Presentasjoner

https://vimeo.com/250252971

PLENUM

Håkon Haugli – Fest setebeltene – digitalisering endrer alt!

Harald V. Nikolaisen – Når alle vil delta! Innovasjonsprosessen knyttet til prosjekt DIGI-bygg

Walter Qvam – Samhandling og produktivitet

Trond Meling – Fra «hype» til implementering

Jan Kjetil Arnulf – Ledelse som magi

STRØM 1 – En prosjekthverdag i endring. Hvordan være både smidig og strukturert gjennom kontrakter? Hvilke kontrakter passer den nye virkeligheten?

Cecilie Blytt – BVP; kritiske suksessfaktorer

Bjørn Børseth – BVP; kritiske suksessfaktorer

Pekka Petäjäniemi – Alliansekontrakter – beste praksis

Elisabeth Krogh – Kontraktsmodeller som understøtter smidig samhandling i BAE-prosjekter?

STRØM 2: En prosjekthverdag i endring. Det krever kontinuerlig forbedring.  Hvordan kan dere lykkes med forbedringstiltak?

Jan Alexander Langlo – Hvordan bruke 10-10 til systematisk og målrettet forbedringsarbeid på prosjektnivå?

Astri Svenkerud – Hvordan bruke 10-10 til systematisk og målrettet forbedringsarbeid på virksomhetsnivå?

Bjørn Andersen – Hvordan bruke data fra 10-10 til mer detaljerte analyser på bransje- og samfunnsnivå?

STRØM 1 – Bolk 2: Digitalisering i og av prosjekter; Betydning for virksomheten? Hvilke fokus må eiere ha?

Ove Fredheim – Digitalisering – hva betyr det for virksomhetsmodeller og eierstyring?

Magne Jørgensen – Hva er god nyttestyring i digitaliseringsprosjekter?

Anne Live Vaagaasar – Hva sier forskningsfronten? Hva er neste skritt?

STRØM 2 – Bolk 2: Digitalisering og utvikling i BAE-bransjen. Hvordan overføre kunnskap og lære på tvers av bransjer?

Ragnar Ek – Prosjektledelse og Prosjektstyring (Metierundersøkelsen 2017)

Ragnild Kvålshaugen – Digitalisering – arbeidsprosesser og teknologi