Søke om midler til forskningsprosjekt – kort versjon

  1. Prosjektets tittel og hvem som søker.
  2. Prosjektets idé og utløsende behov.
  3. Prosjektets resultatmål: Målet for hvilke konkrete resultater prosjektet skal oppnå.
  4. Prosjektets leveranser (husk å beskrive eventuelle pilotprosjekter).
  5. Tidslinje når leveransene skal skje – tydelige og konkrete leveranser (ikke nye møter, prosesser osv, men konkret nytteverdi).
  6. Effektmål: Skal vise hvilken effekt etterbruken av fullført prosjekt og dets leveranser vil gi.
  7. Forutsetninger og usikkerhet.
  8. Organisering og gjennomføring.
  9. Plan for finansiering.

Søk støtte til gode forslag til FoU – Frist 14. april 2023

Vær så spesifikk som mulig. Sendes til Senterleder i PN