Andre samarbeidspartnere

Meetings  tar seg av de store konferanse arrangementene i regi av Prosjekt Norge, og bidrar til en profesjonell gjennomføring.

Meet Ullevaal  og Prosjekt Norge har inngått en fireårsavtale hvor konferanser og ulike andre arrangement vil bli lagt til deres lokaler. Vi har gode erfaringer med det høye servicenivået fra Meet Ullevaal.

VINNVINN REKLAME Prosjekt Norges websider mm