Prosjekt Norge ønsker å være en arena der vi møtes med åpent sinn og evne til å skille fakta og antagelser. Bli med i det gode selskap for:

  1. Deltagelse i et nettverk bestående av de fremste prosjektbaserte virksomhetene og akademiske miljøene i Norge og den kompetansen innen prosjektfaget som de besitter i fellesskap
  2. Deltagelse i eksisterende KunnskapsArenaer (KA), hvor egne ansatte kan dele erfaringer og lære av erfaringene fra andre organisasjoner både innenfor og på tvers av sektorer
  3. Tett samarbeid med de akademiske partnerne for å videreutvikle fremtidens prosjektkunnskap. Deltagelse i små og store forskningsprosjekter
  4. Mulighet for å gjennomføre interne kunnskapstiltak med støtte og deltakelse fra Prosjekt Norges (PN) akademiske og industrielle/offentlige partnere
  5. Bidra i fellesskap til at det norske prosjektfaglige miljøet er et av de fremste i verden
  6. Mulig tilgang på de beste forskerne nasjonalt og internasjonalt
  7. Påvirker fremtidens utdanning innen prosjektfaget
  8. Mulighet til å engasjere masterstudenter til å utforske spesifikke behov – dette blir også brukt som en god rekrutteringsarena for ansettelser
  9. Påvirke tema for KunnskapsArenaer (KA) basert på behovene i din virksomhet.
  10. Nåværende faglige aktiviteter består av flere KunnskapsArenaer og andre aktuelle serier og enkeltwebinarer i tillegg til Partnerforum. Følg med i kalenderen og meld deg på nyhetsbrev for å få invitasjoner.

 

Hva er Prosjekt Norge?

Hvordan bli partner?