Fagpersoner – kontaktinfo

Dette er siden som hjelper journalister, og andre grupper, som trenger råd,  kommentarer og kunnskap om prosjektledelse til å finne frem personer å snakke med. Dette kan være relatert til pågående saker i media, i tillegg til alt som Prosjekt Norge forsker på og er involvert i.

Hvordan går du fram som aktiv søker etter råd, kommentarer og kunnskap?

Under er det en tabell som lister opp fagområder, som kobles til en fagperson med kontakt informasjon. Finner du ikke fagområdet du trenger, er Senterleder Bjørn Andersen en person som kan kontaktes, og han vil guide deg videre til personen som kan dekke fagområdet du søker.

FAGOMRÅDEFAGPERSONKONTAKTINFO
Benchmarking

Interessentledelse

Prestasjonsmåling

Prosjekters tidligfaseAndersen BjørnTlf: +47 92 60 28 82
E-post:
bjorn.andersen@ntnu.no
Gjennomføringsmodeller

Kontraktstrategier i byggeprosjekter

Samhandling i byggeprosjekter

Usikkerhet

Klakegg, Ole JTlf. +47 917 33 461
E-post:
ole.jonny.klakegg@ntnu.no
Kontraktstrategier i byggeprosjekter

Planlegging av prosjektering

Samhandling i byggeprosjekter

Tidlig involvering av entreprenør

(Kriminalitet i byggeprosjekter )

Lædre, OlaTlf. +47 911 89 938
E-post:
ola.ladre@ntnu.no
KS-ordningen

Overordnet prosjektstyring

Samfunnsøkonomi

Tidligfase
Volden, Gro HolstTlf. +47 957 45 565
E-post:
gro.holst.volden@ntnu.no