Digitalisering dreier seg om å etablere grunnlag for automatisk informasjonsutveksling mellom mennesker, systemer og maskiner.  Det handler om å skape et informasjons-økosystem hvor alle systemers genererte informasjoner nyttiggjøres for å effektivisere og optimalisere alle prosessene.

Eilif Hjelseth, NTNU,  leder Arena for Digitalisering, sammen med Sven Arne Pedersen fra UiT.

Digitaliseringen gir nye muligheter til å utnytte tilgjengelig informasjon til å

 • effektivisere og automatisere prosesser
 • optimalisere og videreutvikle
 • dele tilgjengelig informasjon for å kunne iverksette bedre og raskere tiltak
 • dele tilgjengelig informasjon for å kunne gjøre bedre analyser og ta raskere og bedre beslutninger

Digitalisering krever

 • infrastruktur for å kunne formidle informasjonen effektivt og trygt
 • felles informasjonsstandarder (språk)
 • standardiserte grensesnitt
 • sikkerhetspolicyer og -mekanismer for å kontrollere og sikre informasjonen
 • analysekapabiliteter. Big-data analyser og prediksjonsanalyser

For byggeprosjekter og andre store og komplekse prosjekter, medfører det digitale økosystemet en nedbryting av fagsiloer. Alle er bidragsytere og konsumenter i økosystemet. Derfor må alle

 • tilrettelegge sine systemer til å være aktive bidragsytere
 • utnytte mulighetene for å optimalisere sine prosesser basert på tilgjengelig informasjon

Fagfolk om digitalisering og IKT

Professor Arne Krokan:

Rune Døsland, Skarpe:

Sett og hørt: