Digitalisering dreier seg om å etablere grunnlag for automatisk informasjonsutveksling mellom mennesker, systemer og maskiner.  Det handler om å skape et informasjons-økosystem hvor alle systemers genererte informasjoner nyttiggjøres for å effektivisere og optimalisere alle prosessene.

Det er mange muligheter innen digitalisering – For å prioritere kommende aktiviteter trenger vi din mening.

Vi setter stor pris på om du vil svare på vår spørreundersøkelse

(Frist 1.12.23)

Eilif Hjelseth, NTNU,  leder Arena for Digitalisering, sammen med Jon Lereim fra BI.

Digitaliseringen gir nye muligheter til å utnytte tilgjengelig informasjon til å

 • effektivisere og automatisere prosesser
 • optimalisere og videreutvikle
 • dele tilgjengelig informasjon for å kunne iverksette bedre og raskere tiltak
 • dele tilgjengelig informasjon for å kunne gjøre bedre analyser og ta raskere og bedre beslutninger

Digitalisering krever

 • infrastruktur for å kunne formidle informasjonen effektivt og trygt
 • felles informasjonsstandarder (språk)
 • standardiserte grensesnitt
 • sikkerhetspolicyer og -mekanismer for å kontrollere og sikre informasjonen
 • analysekapabiliteter. Big-data analyser og prediksjonsanalyser

For byggeprosjekter og andre store og komplekse prosjekter, medfører det digitale økosystemet en nedbryting av fagsiloer. Alle er bidragsytere og konsumenter i økosystemet. Derfor må alle

 • tilrettelegge sine systemer til å være aktive bidragsytere
 • utnytte mulighetene for å optimalisere sine prosesser basert på tilgjengelig informasjon

 KA Digitalt Samspill og avholdte aktivteter. er pr 14. april 2023  historisk. Fremtidige arrangementer innen denne tematikken vil derfor gå gjennom Arena for Digitalisering.


Fagfolk om digitalisering og IKT

Professor Arne Krokan:

Rune Døsland, Skarpe:

Sett og hørt: