Eilif Hjelseth, NTNU,  leder Arena for Digitalisering, sammen med  Anders Rekve, Olso Met

  1. Har du god kontroll over den digitale informasjonsflyten?
  2. Har du oversikt over hvem som har tilgang til hvilken informasjon?
  3. Vet hvor man finner gyldig versjon av informasjonen når den har blitt oppdatert?
  4. Finner du relevant informasjon raskt når du trenger den? 

Svarer du «JA» på dette, så har vi dessverre ikke så mye nytt å tilby deg i PN Arena Digitalisering, men du inviteres til å formidle hvordan du har oppnådd dette.

  1. Jobber du med prosjektledelse?
  2. Savner du et helhetlig rammeverk for digitalisering som er nyttig for prosjektledere?
  3. Ønsker du å lære mer om hvordan man utvikler planer og gjennomfører en helhetlig digitalisering for prosjektledelse i egne prosjekter og i egen virksomhet?
  4. Synes du der er interessant å utforske sammenhengen mellom prosjektledelse og informasjonsledelse? 

Svarer du «JA» på dette, bør du engasjere deg i PN Arena Digitalisering


Formål med PN Arena Digitalisering:
Nye teknologier tilkommer bransjen kontinuerlig. ChatGPT synligjør potensialet som ligger i kunstig intelligens (KI); vi bruker droner til besiktelse og maskinlæring på analyse; Virtual Reality (VR) til samarbeid; IoT og sensorer til overvåkning av erfaringsinnhenting – for å nevne noen. Fellesnevneren er at teknologiene bruker og produserer data. Men hvor kommer dataene fra, og hvor ender de opp?

Å fremme en systematisert informasjonsflyt. Den bygger på forståelsen av data som ressurs. Data har et stort verdipotensial, men det er også en stor kostnad. Datamengdene vokser eksponentielt. Verdiutnyttelsen er sub-optimal hvis dataene er strukturert som kokt spaghetti.

Agenda
Prosjekt Norge sine medlemmer har meldt fra om behov for kompetanse og ressurser på informasjonsforvaltning med BIM. Arena for Digitalisering følger opp dette behovet med å operasjonalisere løsningene som ligger i NS-EN ISO 19650 (informasjonsforvaltning med BIM) og NS-EN ISO 29481 (BIM informasjonsleveranser). Målet er å redusere barrierene for virksomheter og prosjekter å ta i bruk systematisert informasjonsforvaltning. Dette gjøres ved en praktisk tilnærming, med fokus på å konkretisere en «steg-prosess» virksomheter og prosjekter kan ta i bruk. Medlemmer oppfordres til å melde seg på en NS-EN ISO 19650 workshopserie Prosjekt Norge gjennomfører i perioden 2023-2025.

Bakgrunn
Digitalisering dreier seg om å etablere grunnlag for automatisk informasjonsutveksling mellom mennesker, systemer og maskiner. Den kan ikke være friksjon mellom dem. For maskiner er det nødvendig med interoperabilitet, det vil si at programvare og maskinvare kan «snakke med hverandre».

Språklig «interoperabilitet»
Det samme gjelder oss mennesker. Historien om Babels tårn kommer fra bibelen. Menneskene bygde et tårn til himmelen. Gud likte ikke dette. Han forvirret menneskene ved å gi dem forskjellige språk, og byggingen stoppet opp. Historien illustrerer effekten

 KA Digitalt Samspill og avholdte aktivteter. er pr 14. april 2023  historisk. Fremtidige arrangementer innen denne tematikken vil derfor gå gjennom Arena for Digitalisering.


Fagfolk om digitalisering og IKT

Professor Arne Krokan:

Rune Døsland, Skarpe:

Sett og hørt: