Professor emeritus Erling S. Andersen, ved Handelshøyskolen BI har fullført forskningsprosjektet

Digital støtte ved oppfølgingen av et prosjekt

Vi har i dette forskningsprosjektet ønsket å se hvordan digital støtte påvirker arbeidet med oppfølgingen i et prosjekt. Istedenfor å se på digital støtte generelt, har vi innskrenket oss til å se på bruken av det digitale verktøyet Change66.

Den digitale støtten har i dette tilfellet gitt et bredere perspektivet enn det et rent manuelt opplegg vil gi. Vi må kunne si at dette gjelder for digitale verktøy generelt. Et slikt verktøy vil gi et helhetsperspektiv som ikke alltid vil være tilstede når de involverte arbeider uten slik støtte. Vi er i et oppfølgingsarbeid preget av våre egne erfaringer og trenger impulser som åpner for et bredere syn.

Les hele rapporten her….