Årets sommerferie for de fleste.  Forhåpentligvis suser humla i solskinnet enda der du er, og du kan la tankene vandre i ledige stunder. Da kan du kanskje fundere over hvem som fortjener å få årets jubileumspris innen prosjektfaget og sende oss ditt bidrag 🙂

Her er en påminnelse om saken:

Prosjekt Norge har en tradisjon med å utnevne Årets Prosjekt. I forbindelse med vårt 20-års-jubileum ønsker vi å gi utviklingen innen prosjektbasert sektor et løft ved å dele ut en jubileumspris til:

ÅRETS FORBILDE

innen prosjektledelse

 

Dere er herved invitert til å komme med forslag til denne prisen.

Hvorfor vi ønsker å hedre årets forbilde?

 

Vi ser at feil eller grove utilstrekkeligheter skaper oppmerksomhet i media. Samtidig vet vi at gode eksemplers makt kan være stor og vil derfor legge til rette for at vi kan løfte frem de som gjør en god jobb. Prosjekt Norge ønsker å gi dem fortjent anerkjennelse og samtidig gjøre de gode eksemplene lettere tilgjengelig for andre.

Bli med til å bidra til en positiv utvikling innen prosjektfaget ved å melde inn gode bidrag til Årets forbilde.

 

Prisen kan enten gå til en person eller et firma/organisasjon. Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom ett eller flere av følgende kriterier:

  •         Gått foran når det gjelder å ta i bruk innovative løsninger innen prosjektledelse
  •         Motivert andre til å tenke nytt og gjøre ting på en annen måte
  •         Står frem som et praktisk eksempel på at innovasjon lønner seg

 

Oppgaven er enkel:
Gi en kort beskrivelse av hvordan vedkommende har umerket seg i forhold til ett eller flere av kriteriene ovenfor.

Det vil nedsettes en jury som vil rangere innkomne forslag.

Forslagene sendes til  senterledelsen@prosjektnorge.no innen 01.10.19

Prisen vil deles ut på konferansen Prosjekt 2019 den 6. november under jubileumsmiddagen.