Besøksadresse:
Prosjekt Norge
c/o Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM), NTNU (Org.nr.: 974 767 880)
Høgskoleringen 7 A, Gløshaugen

E-post:
senterledelsen@prosjektnorge.no


Se kontaktliste nedenfor logoene for bransjekoordinatoerer og arenaledere.