Post- og besøksadresse:
Prosjekt Norge
c/o Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU (Org.nr.: 974 767 880)
Perleporten, Richard Birkelands vei 2B, 7034 Trondheim

E-post:
senterledelsen@prosjektnorge.no


BransjekoordinatorBygg Anlegg(Professor, NTNU)