KA – KunnskapsArena

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Ta kontakt om du ønsker å bli med i en eller flere av KA-ene. For å få løpende informasjon om KA-er og andre arrangementer kan du melde deg på nyhetsbrev.

KunnskapsArenaer i denne formen vist seg å ha et betydelig potensiale for å forme hvordan organisasjoner lærer, forsker og forbedrer sin praksis. Etter Corona har vi gått over til flere digitale samlinger, som da er tilgjengelig for flere.  Noen utvalgte møter vil kunne arangeres fysisk.  Rent praktisk baserer vi det på å la representanter for organisasjoner samles under fasilitetene fra Prosjekt Norge, hvor det å være vertskap for møtene går på rundgang hos KA-ens deltagere. Vertsbedriften for møtet presenterer sin måte å arbeide på innen den valgte tematikken, slik at det skal danne grunnlaget for diskusjonen og kunnskapsutvekslingen under møtet.

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra Teams-seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.  Ta kontakt med senterledelsen@prosjektnorge.no ved spørsmål.


KA Prosjektplanleggingkontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


KA Digital samhandling– kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth (erstattes med Arena Digitalisering)


KA Eierstyring/Porteføljestyring –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Jon Lereim 


KA Sikkerhetsledelse i prosjekter –  Kontaktperson/faglig ansvarlig Eirik Albrechtsen


KA Læring i prosjekter – Kontaktperson/faglig ansvarlig Bassam Hussein – PAUSE p.t.


KA Anskaffelser – Kontaktperson/faglig ansvarlig Ida R. Sjøthun


KA Lean– Kontaktperson/faglig ansvarlig Frode Drevland og Ståle Brovold

 


Andre forslag:

  • Mindre prosjekter
  • Modenhet Energisektoren (kraftprodusenter og-distributører)
  • Samspills-prosjekter
  • Prosjekteier-styring og prosjektrettet ledelse
  • Gjennomføringmodeller
  • Gevinstrealisering