Relevante kunnskapskilder innen prosjektledelse

  • Byggelig.no Prosjekt Norge har tatt over driften av denne nettstedet hvor du finner Bygg21s råd og løsninger tilpasset der du er i din plan- og byggeprosess. Rådene er for prosjektledere hos utbygger eller entreprenør, men er og relevante for prosjektledere hos rådgiver, arkitekt og underentreprenør.
  • Byggekostnadsprogrammets samling med sluttrapporter (et stort FoU-program fra 2005-20010 eid av Kommunal og regionaldepartementet (KRD) og rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet)) sin med sluttrapporter fra de gjennomførte forskningsprosjektene.
  • CII Knowledge Base, (Construction Industry Institute (CII) sin database som inneholder alle rapporter, verktøy, osv. som de har produsert gjennom flere tiår.
  • Concepts bibliotek med publikasjoner.  Forskningsprogrammet Concept (som skal utvikle kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer, med et særlig fokus på tidligfasen i prosjektene) sitt bibliotek omfatter bøker, rapporter og andre publikasjoner.
  • PMIs «bokhandel» er Project Management Institute (PMI) sin samling med mange produkter innen ulike områder av prosjektledelse.
  • ProsjektWiki er en digital ordbok med felles terminologi innen prosjektledelse som ble utviklet under Norsk Senter for Prosjektledelse.
  • Prosjekteringsportalen er en samling av faglitteratur, presentasjoner, rapporter, verktøy og andre hjelpemiddel vedrørende prosjekteringsledelse og prosjekteringsprosessen.
  • PS2000 Resultater produsert gjennom forskningsaktiviteten i Norsk Senter for Prosjektledelse (forløpere til Prosjekt Norge) og Prosjekt Norge.