Partnere, kategorier & styret

Partnernes viktigste oppgave er å bidra til at ny forskningsbasert kunnskap får relevans, slik at man sammen skaper fremtidsrettet utvikling innen fagområdet prosjektledelse.

Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning.

Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentrets har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU, Oslo Met, UiT, UiB og UiA som akademiske partnere.

Visuell oversikt over partnerne i Prosjekt Norge

Akademiske-og næringslivspartnere i Prosjekt Norge

KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4KATEGORI 5AKADEMIA
Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandørerUtførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (f. eks. totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter)Mindre bedrifter som utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjekt-gjennomføringBransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeningerKommunesektoren og mindre offentlige organisasjoner og IKSDe akademiske partnere står for driften av senteret og gjennom-føringen av prosjekt-aktiviteten
KATEGORI 1KATEGORI 2KATEGORI 3KATEGORI 4KATEGORI 5AKADEMIA
AkerBPAF GruppenAdvansiaArkitektsbedriftene i NorgeBergen kommune og Bergen VannNTNU
AVINORAsplan ViakDovre Group ConsultingbuildingSMART NorgeHIAS IKSBI
Bane NorConstoHR ProsjektEBA Entreprenørforeningen Bygg og AnleggLillehammer kommuneSINTEF
EquinorMulticonsultIntersoftFornybarMøre og Romsdal FKNMBU
ForsvarsbyggNorconsultKystverketKonnektNRVA IKSUiA
ForsvarsmateriellRambøllLnettRIFSkien kommuneOslo Met
GasscoSwecoMarstrandSfSBA Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggTrondheim kommuneUiT Norges arktiske universitet
Nye VeierVeidekkeMetierSkiftUllensaker kommuneUniversitetet i Bergen
Statens VegvesenOPAKTerraveraMIRA IKSNord universitet
StatkraftPrecise Prediction Stavanger kommuneMøreforskning
StatnettSafranPorsgrunn kommuneRisk Management Institute AS
StatsbyggSkarpeBærum kommune
SporveienOslo kommune
T-2 ProsjektLillestrøm kommune
Vinn Vinn Reklame
WSP Norge

Styret i Prosjekt Norge

NAVNANSATT HOSFUNKSJON KATEGORIVALGT ÅR
Audun FrydenlundForsvarsmateriellStyremedlem12021 (2024)
Martin JørgensenConstoStyremedlem22024
Rune DøsslandSkarpeStyremedlem32021
Marie RavnestadAker BPStyremedlem12023
Linda Sunde EriksenStatsbyggStyreleder12020
Kjell Inge DavikStatens vegvesenStyremedlem12023
Bjørn Einar AgaAdvansiaStyremedlem22023
Hanna Rachel BrochSporveienStyremedlem32022
Evy ThorbjørnsenLnettStyremedlem32022
Einar Aassved HansenNTNUStyremedlemA2023