Veileder kompetansetiltak

Skal du lede eller ha ansvar for et kompetansetiltak i samarbeid med Prosjekt Norge? Vi har utarbeidet noen hjelpemidler som vi håper vil være til nytte. Disse kan brukes som støtte i forberedelse, gjennomføring og evaluering.

Beskrivelse
Lenke til verktøy
Sjekkliste for planlegging, gjennomføring og evaluering.
Dette er et hjelpemiddel som oppsummerer viktige aspekter og spørsmål som man bør tenke gjennom før, under og etter kompetansetiltak. (Eksempelvis et møte, en møteserie eller undervisning.
Sjekkliste
Skriv ut hjelpeark på papir i A3-format.Hjelpeark
Planlegging og dokumentasjon. Mal for utfylling.Planlegging/dokumentasjon
Veileder for utvikling av kompetansetiltak.
(Veilederen utdyper hvert av elementene i sjekklisten og inneholder konkrete råd og tips. Dette gir deg mer innsikt i og støtte i for eksempelvis valg av mål og fremgangsmåte.)
Veileder
Notat om perspektiver på læring.
(Notatet gir en kort innføring i det teoretiske perspektivet på læring og erfaringsoverføring.)
Notat
Maler
Standardpresentasjon - med program.
(Dette er en mal i PPT med logo og anbefalt rekkefølge for gjennomføring. Her skisseres hvordan et program for selve dagen er se ut. Eksempelet er knyttet til faglige fokusgrupper.)
Maler
Innkalling til møte/fagnettverkInnkalling
Avklaring av roller og ansvarAvklaring
EvalueringsskjemaEvaluering

Trenger du andre faglige eller praktiske råd rundt en slik dag, ta kontakt med stein.mjoen@prosjektnorge.no.