Forskning

Under fellesbetegnelsen Forskning finner en litt informasjon om hvordan Prosjekt Norges’ forskningsprosjekter blir til, programmer og all aktiv forskningsaktivitet som foregår ved Prosjekt Norge, informasjon om fullførte prosjekter, til hvem som deltar fra det akademiske miljøet.

Byggelig.no

Forskning viser… – siste nytt, publikasjoner og nyttig info fra prosjektfaglig forskning.

Forskningsrapporter – snarvei til rapportene – her vil vi samle alle rapportene som ligger under de enkelte temaer

Forskningsprosjektveiviseren viser vei til hvordan et forskningsprosjekt hos Prosjekt Norge blir til.

BAE-sektoren (bygg, anlegg og eiendom) i Prosjekt Norge fokuserer på kunnskapsutvikling, innovasjon og kunnskapsspredning for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv.

Aktive prosjekter er alle de forskjellige prosjektene som Prosjekt Norge er involvert i med sine partnere og andre interessenter.

Fullførte prosjekter er fullførte prosjekter, programmer og andre resultater som er ferdigstilt (men kan mangle sluttrapport).

Fagpersoner/forskere er alle akademiske bidragsytere til Prosjekt Norge.

En kort film om forskning i Prosjekt Norge gjennom 25 år.