Eilif Hjelseth er faglig leder for KA VDC.

Til daglig er Eilif professor i digitalisering av byggeprosesser ved NTNU. og er emneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program NorgeHan leder også  Arena Digitalisering i Prosjekt Norge og endringsledelserrommet hos buildingSmart Norge.

Beskrivelse

Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk for digitalt støtte prosjektering og prosjektgjennomføring. I dette rammeverket inngår følgende elementer:

  • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering, ICE)
  • Bygningsinformasjons-modellering (BIM)
  • Prosess- og produksjonsledelse (PPM)
  • Målstyring (Prosessmål / Produksjonsmål)
  • Måloppnåelse (Prosjektmål og Kundemål)

Hver av disse elementene bygger videre på beste praksis fra etablerte fagområder – der VDC er rammeverket som binder dette sammen til en helhet.

Digital støtte er sentralt i gjennomføring av VDC, det er her «Virtual» kommer inn. Aktiv bruk av digitale løsninger i prosjektering og produksjons planlegging, gjennomføring (inkluderer samarbeid, dokumentasjon og måling) medfører at du først dette digitalt og deretter i praksis.

VDC er et rammeverk som benyttes like godt på bygg som på anleggssiden. Det engasjerer også alle roller i prosjektene. Dette bidrar til at man i større grad både gjør de rette tingene -og gjør det på rett måte.

Mer info om VDC finner du på nettsiden til VDC Norway

Endring av praksis i prosjekter er ikke noe du kan gjøre alene!

KA innen VDC er derfor et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å bidra til deling av erfaringer for utvikling av forbedret praksis.
Vi samarbeider selvfølgelig med den nye KA Lean. Vi har samme mål der vi bidrar på hver vår måte til bedre prosjektgjennomføring.

Delta på våre workshops (kun for PN partnere) og webinarer – åpne for all interesserte. Her er våre planer for kommende aktiviteter – datoer skal koordineres med andre aktiviteter i PN, så følg med:

Forslag til aktiviteter

Endringsledelse  – Workshop
Hvordan kan VDC og digitalisering bidra til å støtte utvikling av nye prosesser og forretningsmodeller. Workshopen legges som en mulighetsstudie med aktiv deltakelse. Denne workshopen er også åpent for bSN medlemmer og VDC-sertifiserte + deltakere på årets VDC-kurs hos NTNU.

Planlagt høst -23.

VDC i mindre prosjekter – Webinar
Vi ser ofte at VDC benyttes der dette er satt opp som et krav, eller ved store prosjekter, men VDC rammeverket kan benyttes på alle prosjekter. I dette webinaret ser på hvordan man legge til rette for bruk av VDC i mindre prosjekter.

Prosjektledelse og Informasjonsledelse – Workshop
Prosjektledelsen har gode løsninger for oppføling av arbeid og materialer som prosjektleveranser – men hvordan følger man opp informasjonsleveransene?  Vil være basert på SN/EN/ISO19650 Informasjonsledelse. Det er 5 år siden del 1 og 2, og 3 år siden del 3 og 5 ble lansert.

 

Del dine erfaringer

Har du noe du vil dele med oss?  Ta kontakt med Eilif for videre samarbeid.

 

 

Avholdte møter

15.02.23 VDC DypDykk #5 Kartlegging av gruppeprosesser – med Endre Sjøvold

11.01.23  VDC DypDykk 4 – BIM og teknologi

07.12.22  VDC DypDykk3 – PPM – Produksjonsplanlegging (Taktplanlegging) for både for bygg og anlegg

30.11.25 VDC DypDykk2  30-11-2022 – PPM – Prosjekteringsplanlegging og -oppfølging

26.10.22: VDC DypDykk1 26-10-2022 – PPM- Produksjonsprosesskartlegging og forbedring

————-

01.06.21: VDC Deep-Dive – Bruk av BIM i VDC-prosjekter

21.04.21: VDC Deep-Dive Implementasjonsutfordringer

14.04.21: VDC Deep-Dive Praktisk bruk av involverende planlegging | Reduksjon av variasjoner i prosjektet

23.09.20: Hvordan bidrar VDC til bedre planlegging og gjennomføring

25.08.20: Applied psychology in VDC/construction

04.06.20: VDC på norsk

19.05.20: Erfaringer fra verdens største kompetanseløft innen VDC-utdanning

26.02.20: Erfaringsdeling – Hvordan øke implementeringen av VDC i norsk BAE-næring

14.11.2019: Vi starter opp en ny KA (Cop) innen Virtual Design and Construction 

Nyheter fra KA VDC