Nå har du mulighet til å bli med fra starten.

Det første møtet blir hos NTNU Oslo,  Øvre Vollsgate 7, torsdag 14. november 2019 kl. 12:00 -15:30

(Lunsj fra 11:30)

«VDC – et rammeverk for bedre prosjektplanlegging og -gjennomføring i praksis»

 

Plan og tema om kommende møter tas opp på samlingene – slik at disse blir best mulig tilpasset næringens behov.

AGENDA (med forbehold om endringer):

11:30 – 12:00     Enkel lunsj

12:00 – 12:35     Info om opprettelsen av CoP for VDC. Status for bruk av VDC i Norge, utfordringer og muligheter, ved professor Eilif Hjelseth fra NTNU. Inkluderer nettbasert spørreundersøkelse fra deltakerne

12:35 – 12:50     Hvordan vet vi om VDC fungerer? Presentasjon av «Målenettverket» og tilsvarende forskningsprosjekter, ved Tor Sporsem fra SINTEF

12:50 – 13:30     «VDC in a nutschell»  med norsk praksis – presentert av prosjektleder Øyvind Børstad fra HENT

13:30 – 13:45     Pause / Telefoner / Nettverking

13:45 – 14:30     Resultater fra første spørreundersøkelsen. Erfaringsdeling og forskning. Hvordan få frem beste praksis på en måte som bidrar til forbedringer i praksis,  ved Eilif Hjelseth

14:30 – 15:00     Tiltak og tema for kommende samlinger. Diskusjon i grupper og felles oppsummering

15:00 – 15:30      Oppsummering

15:30 – 16:00      Nettverking