Fagmøte/Gjestforelesning ved Prosjekt Norge/NTNU innen IPD (Integrated Project Delivery)

Tid og sted:

Mandag 18.11, 14:00-16:00
Auditorium VG11 
NTNU Valgrinda
S.P. Andersens vei 3, Trondheim
Inngang: SINTEF resepsjon

Integrert prosjektlevering (IPD) er en samarbeidsallianse mellom mennesker, systemer, forretningsstrukturer og praksis i en prosess som utnytter talentene og innsikten til alle deltakere for å optimalisere prosjektresultater, øke verdien for eieren, redusere avfall og maksimere effektiviteten gjennom alle faser av design, fabrikasjon og konstruksjon.

Professor Derek H.T. Walker RMIT University, Melbourne Australia

Derek Walker er en anerkjent ekspert innen temaet relasjonsbaserte kontraktsmodeller. Han etablerte og var i mange år redaktør for tidsskriftet «International Journal of Managing Projects in Business» og har også nylig vært redaktør for boken «Routledge Handbook of Integrated Project Delivery».

Walker har gjennomført flere studier av prosjekter som har anvendt IPD som prosjektmodell, i Australia, Storbritannia, og Finland, basert på erfaringer fra 80 praktikere. Her har man spesielt sett på kultur i prosjekter og hvordan dette oppfattes av deltakere i prosjektene. Noen spennende spørsmål han vil forklare er:

  • Hvordan tolker og forstår prosjektteam det de forventes å gjøre i prosjektene?
  • Har prosjektene en tendens til å «leve sitt eget liv» og dra av gårde i uventede retninger?
  • Leverer prosjektene det du har bedt om, men ikke det du TRENGER?

Derek vil presentere erfaringer fra de studerte prosjektene og gi svar på disse og flere andre spørsmål, og han vil også kunne svare på spørsmål/delta i diskusjon om prosjektmodeller generelt.

Bio Derek H.T. Walker:

Derek Walker is Emeritus Professor at the School of Property, Construction and Project Management, RMIT University. Derek does research in project management, more specifically integrated project delivery and alliancing in infrastructure projects globally. In 2018 he won the International Project Management Association (IPMA) research excellence award for life time achievements in project management research. He is finalising the book ‘The Taylor & Frances Handbook of Integrated Project Delivery’ which is a 28 chapter book co-edited with Professor Steve Rowlinson of Hong Kong University. To be published 3rd quarter of 2019