foto av Lereim John

KA Porteføljestyring fortsetter i januar.

Jon Lereim, senior rådgiver BI, vil fortsette serien med KA’er innen porteføljestyring i 2021.

Aktuelle temaer vil være:

 • Prosjekt – portefølje
 • Produktportefølje
 • Betydning av prosjekteierrollen som integrator og resultatansvarlig i et livsløpsperspektiv

 


foto av Eirik Albrechtsen

KA innen Sikkerhetsledelse i prosjekter (SIP) vil fortsette i 2021

Professor Eirik Albrechtsen NTNU vil fortsette seminarserien om Sikkerhetsledelse i prosjekter (SIP).

 

10. februar blir neste samling. Sentrale tema blir:

 • Hvilke utfordringer står ulike aktører i næringen ovenfor i risikostyring i prosjekter?
 • Hva kan aktørene gjøre for å forbedre risikostyringen?

profilbilder av tre menn

KA innen Høyt presterende team fortsetter i 2021

Erik Dammen og Lars Kristian Hunn fra Marstrand har sammen med professor Ole Jonny Klakegg fra NTNU utviklet et program for å skape høyt presterende team. På vegne av Prosjekt Norge tilbyr de denne seminarserien som også etter hvert vil ha noen innslag med workshops.

Mye erfaring viser at uavhengig av struktur og organisering, så vil de som bemanner jobbene være helt avgjørende for hvordan et team skal prestere. Dette tas på alvor i denne seminarserien.


foto av Eilif Hjelseth

KA innen VDC og Digital Samhandling fortsetter i 2021

Professor Eilif Hjelseth ved NTNU vil fortsette med kunnskapsarenaene innen VDC og Digital samhandling i 2021.

I tillegg vil digital transformasjon og endringsledelse gå som egne serier med andre aktører utover neste år.


foto av Arne Krokan

Mennesket og samspillet mellom mennesker er ofte grunnen til at digital systemer feiler eller krasjer

Under konferansen Prosjekt 2019 holdt professor Arne Krokan fra NTNU et innlegg om gaming, hvor han i intervjuet etterpå blant annet pekte på at mennesket og samspillet mellom mennesker som oftest er årsaken til at digitale systemer feiler eller krasjer.

Intervju med professor Arne Krokan

Under presentasjonen pekte han på hvordan gaminghar blitt en viktig øvelses og opptreningsarena for strategiske ferdigheter og trening i multitasking, samt at spillteknologi bidrar til utvide mulighetsrommet for simuleringer.

Se Krokans presentasjon om gaming her... 


en full konferansesal

Gjesteforelesning med Derek Walker: Erfaringer fra fire studier av prosjekter gjennomført med modellen IPD (Integrated Project Delivery)

Fagmøte/Gjestforelesning ved Prosjekt Norge/NTNU innen IPD (Integrated Project Delivery)

Tid og sted:

Mandag 18.11, 14:00-16:00
Auditorium VG11 
NTNU Valgrinda
S.P. Andersens vei 3, Trondheim
Inngang: SINTEF resepsjon

Integrert prosjektlevering (IPD) er en samarbeidsallianse mellom mennesker, systemer, forretningsstrukturer og praksis i en prosess som utnytter talentene og innsikten til alle deltakere for å optimalisere prosjektresultater, øke verdien for eieren, redusere avfall og maksimere effektiviteten gjennom alle faser av design, fabrikasjon og konstruksjon.

Professor Derek H.T. Walker RMIT University, Melbourne Australia

Derek Walker er en anerkjent ekspert innen temaet relasjonsbaserte kontraktsmodeller. Han etablerte og var i mange år redaktør for tidsskriftet «International Journal of Managing Projects in Business» og har også nylig vært redaktør for boken «Routledge Handbook of Integrated Project Delivery».

Walker har gjennomført flere studier av prosjekter som har anvendt IPD som prosjektmodell, i Australia, Storbritannia, og Finland, basert på erfaringer fra 80 praktikere. Her har man spesielt sett på kultur i prosjekter og hvordan dette oppfattes av deltakere i prosjektene. Noen spennende spørsmål han vil forklare er:

 • Hvordan tolker og forstår prosjektteam det de forventes å gjøre i prosjektene?
 • Har prosjektene en tendens til å «leve sitt eget liv» og dra av gårde i uventede retninger?
 • Leverer prosjektene det du har bedt om, men ikke det du TRENGER?

Derek vil presentere erfaringer fra de studerte prosjektene og gi svar på disse og flere andre spørsmål, og han vil også kunne svare på spørsmål/delta i diskusjon om prosjektmodeller generelt.

Bio Derek H.T. Walker:

Derek Walker is Emeritus Professor at the School of Property, Construction and Project Management, RMIT University. Derek does research in project management, more specifically integrated project delivery and alliancing in infrastructure projects globally. In 2018 he won the International Project Management Association (IPMA) research excellence award for life time achievements in project management research. He is finalising the book ‘The Taylor & Frances Handbook of Integrated Project Delivery’ which is a 28 chapter book co-edited with Professor Steve Rowlinson of Hong Kong University. To be published 3rd quarter of 2019


Seminar: Hvordan unngå konflikter og tvister?

Seminar om hvordan unngå konflikter og tvister:

Prosjekt Norge, RIF, EBA og AiN er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er alt for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til et seminar 22. oktober i RIF’s lokaler i Oslo kl. 10.00 – 14.30.

Program

Del 1: Bakgrunnsinformasjon om konflikter, prosjekteringsprosessen og produksjonsprosessen – hvor ligger kimen til konflikter?

 • Hvilke kostnader påfører konflikter og tvister de berørte parter og samfunnet for øvrig? Kari Sandberg, administrerende direktør EBA
 • Hvorfor er samferdselssektoren ekstra utsatt for konflikter? Bettina Sandvin, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Diskusjon i plenum – kjenner man seg igjen?

 • Hvordan skape bedre tillit mellom utbygger og leverandører? Ole-Petter Thunes, administrerende direktør Rambøll Norge.
 • Hvorfor oppstår egentlig konflikter og hvordan forebygge dette? Hva med bruk av mekling for å løse tvister? Johannes Meyer-Myklestad, Partner/advokat i Advokatfirmaet Selmer AS

Diskusjon i plenum – Er manglende tillit og uegnede avtaler den største årsaken til konflikter og tvister?

Lunsj

Del 2: Anskaffelser, gjennomføringmodeller, kontrakter – hva er løsningene?

 • Hvordan påvirker anskaffelses- og gjennomføringmodeller konfliktnivået – hvordan kan dette reduseres? Egil Skavang, administrerende direktør Arkitektbedriftene
 • Nytt kontraktsregime – hvordan bør dette se ut? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser Nye veier

Gruppearbeid med oppsummering og plenumsdiskusjon med panel.

Avslutning

Arrangementet er åpen for alle, så sett av datoen i kalenderen nå. Husk at konflikter skaper bare tapere, fordi det koster så uhorvelig mye.

Påmeldingsfrist: fredag 18. oktober kl .09:00. (Meld deg på i dag. Påmeldingen kan enkelt endres)

PÅMELDING SEMINAR