Erik Dammen og Lars Kristian Hunn fra Marstrand har sammen med professor Ole Jonny Klakegg fra NTNU utviklet et program for å skape høyt presterende team. På vegne av Prosjekt Norge tilbyr de denne seminarserien som også etter hvert vil ha noen innslag med workshops.

Mye erfaring viser at uavhengig av struktur og organisering, så vil de som bemanner jobbene være helt avgjørende for hvordan et team skal prestere. Dette tas på alvor i denne seminarserien.