Professor Eilif Hjelseth ved NTNU vil fortsette med kunnskapsarenaene innen VDC og Digital samhandling i 2021.

I tillegg vil digital transformasjon og endringsledelse gå som egne serier med andre aktører utover neste år.