Dagens tema var som vanlig engasjerende, og 46 personer var påmeldt.  Tusen takk til Ingrid Dahl Hovland (Vegvesenet) og Martin Smestad Foss (IFE) som tok for seg virksomhetsstyring og porteføljestyring fra praktiske og og forskningsmessige utgangspunkt. Det hele ble som vanlig godt ledet av KA-leder Jon Lereim.

Det var stor oppslutning om at denne KA PFS bør fortsette i 2021.  Følg med på hjemmesiden og i nyhetsbrevene.

Ønsker du invitasjon til denne KunnskapsArenaen og/eller bidra med innlegg – ikke nød med å ta kontakt.