PLENUM:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Samhandling i olje- og gassnæringen

Anders Dysvik:  Blomstrende medarbeidere og støttende lederstil i prosjekter. Når fungerer det og når er det bullshit.

Ola Furu: Modernisering av IKT i NAV – Produktutvikling i en offentlig virksomhet

I tillegg hadde vi enda to meget interessante og givende innledere i plenum:

Thomas Hylland Eriksen og Anne Grethe Solberg.

 

STRØM 1 – Samhandling som virkelig funker:

Kim van Oorschot: Når planen blir problemet (Shared Space for Organizations: Enablers for Innovative Projects

Ole Petter Thunes: TILLIT- Den viktigste valutaen i et prosjekt

Bjørn Andersen, Jan -Erik Hoel og Astrid Torsteinson: Hvordan ta ut potensialet av helt nye kontrakts- og samarbeidsformer i samferdselssektoren?

 

STRØM 1 – Nytten av samhandling:

Tom Einertsen: Integrert samhandling i praksis? Tønsbergprosjektet

Reidar Gjersvik og Margit Hermundsgard: Høydedrag fra SpeedUP og erfaringer fra implementering av ICE

Yvonne Bjerke og Agnar Johansen: Nytt nasjonalmuseum i hurtigfart styring av tidsusikkerhet

 

STRØM 2  – Sammen mot gevinst:

Liv Karin Sundsvold: Gevinstrealisering: Kultur for endring og samskaping – T2 Gardermoen

Rune Danielsen: Nyttestyring gjennom hyppige leveranser og tverrfaglige team

Magne Jørgensen: Hvordan få tak i reell usikkerhet av kost-nytte i en skjev verden?

 

STRØM 2 – Nyttige ledere: 2+2 blir 5:

Morten Bjerkan: Samhandling prosjekteier og prosjektleder – grunnlaget for prosjektsuksess?

Therese B. Fischer: Modernisering av folkeregisteret. Myksidens hardtslående effekter

Ragnhild Kvålshaugen: Så hva er ledelse for kunnskapsdeling i prosjekter? 

Avslutning konferansen:
Prosjektsang fremført av Elisabeth Gimmestad og Espen Solsbak sang og Wolfgang Plagge piano. Komponert av Stein Mjøen.