Et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling

(Please find a short English summary at the end of this article)

Prosjekt Norge

er eid av NTNU, hvor BI, Sintef, UiA, Oslo Met, UiT, UiB, Nord universitet og NMBU er akademiske partnere. I tillegg er alle statlige utbyggingsetater partnere, sammen med entreprenører, konsulentselskaper og Olje- og Gassektoren.

Hovedaktiviteten

er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

Målet

er kontinuerlig forbedring av prosjektgjennomføringen hos våre partnere ved å bidra til

•      bedre og felles utviklingsprosesser hos våre partnere

•      skape faglig utvikling i samarbeid med partnerne

•      skape økt kvalitet og merverdi for partnerne

•      invitere til nyutvikling gjennom samarbeidtvers av sektorene

•      knytte utvikling av ny kunnskap tettere sammen med prosjektledere og eiere

Senterets ambisjon

er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring

 

Hvorfor bli partner?

Hvordan bli partner?


«Project Norway is a Partner-based organization owned by NTNU

Founded 1999, as a permanent successor to the 5-year research program «Project 2000»

 • Focused on research and knowledge dissemination
 • Partnership structure spanning academic institutions, public sector owners, private​ owners/contractors/consultants, industry associations​
 • “Owned” by NTNU (Norwegian University of Science and Technology) and run by NTNU staff
 • Covers buildings, infrastructure, oil and gas, and ICT projects
 • Funds research, full funding of smaller studies, seed funding for research proposals to other funding sources

Our main focus areas:

 • Research and professional development within the Project subject.
 • Linking academia and industry together
 • Start and establish new research programs
 • Arena for knowledge and experience development
 • Bringing buyers and suppliers together
 • Arrange meetings and seminars with various professionals
 • Transfer knowledge across sectors