Svein Arne R. Pedersen

Universitetslektor ved Universitet i Tromsø, Handelshøyskolen

Kjernekompetanse: Prosjektledelse

Generelt: Sven Arne R. Pedersen er siviløkonom og har en mastergrad i organisasjon og ledelse. Han har lang erfaring fra et bredt spekter av virksomheter innenfor områdene: utvikling og omstilling, strategi og ledelse, økonomi og administrasjon. Han har blant annet vært økonomidirektør og daglig leder i 7-Eleven, økonomisjef i offshore-entreprenørselskapet DSND Subsea og prosjektleder for omstillingsprogrammet Oppdrift. Siden 2009 ansatt som universitetslektor ved Handelshøgskolen i Tromsø (UiT) med ansvar for prosjektledelse.


bilde Nora Johanne Klungseth

 nora.klungseth@ntnu.no

+47 975 73 148

Nora Johanne Klungseth

Førsteamanuensis ved NTNU, Maskinteknikk og produksjon

Kjernekompetanse: Eiendomsforvaltning, Facility management, Renhold, Bærekraftig forretning, Digital transformasjon.

Generelt: Nora Johanne Klungseth forsker på bærekraftig forretning, digital transformasjon, verdiskaping og forretningsmodeller, og har særinteresse for alle temaer som kan relateres til real estate, facility management (eiendomsforvaltning) og service management. Hennes forskningsinteresse spenner fra strategiske til operasjonelle perspektiver. Hun er også aktiv i standardisering og leder bl.a. Standard Norge sin komité for fasilitetsstyring (SN/K226).


foto av Ola Lædre

ola.laedre@ntnu.no

+47 911 89 938

Ola Lædre

Professor ved NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk

Kjernekompetanse: Kontraktstrategier, gjennomføringsmodeller, levedyktighet for investeringer, tvistehåndtering

Generelt: Ola Lædre skrev doktorgradsavhandlingen om kontraktstrategier i bygg- og anleggsprosjekter, og forsker fortsatt på kontraktstrategier og gjennomføringsmodeller. Ola har i tillegg forsket på levedyktighet i store investeringsprosjekter. For øvrig synes han det er interessant å se på tvistehåndtering i bygg- og anleggsprosjekter. Ola var ellers aktiv i Akrimprosjektet til Prosjekt Norge. Publikasjonslisten omfatter fire bøker og over 130 fagfellevurderte vitenskapelige artikler.

Aktuelle utgivelser/publikasjoner innen prosjektprosesser:

  • Lædre, Ola (2012). Gjøre det selv eller betale andre for jobben – byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt. Concept Temahefte, NTNU
  • Lædre, Ola (red.) (2020). Kontraktstrategi – en antologi. Ex ante akademisk forlag, Trondheim
  • Lædre, Ola (2009). Er det noen sak? Forebygging og håndtering av tvister i bygg- og anleggsprosjekter. Vigmostad og Bjørke AS, Oslo
  • Lohne, Jardar; Svalestuen, Fredrik; Knotten, Vegard; Drevland, Frode; Lædre, Ola (2017). Ethical behaviour in the design phase of AEC projects. International Journal of Managing Projects in Business. 10(2), 330-345

Foto Kamalan Rashasingham

rashasin@oslomet.no

+47 971 19 697

Kamalan Rashasingham

Universitetslektor ved Oslo Met, Bygg og energiteknikk

Kjernekompetanse: Digitalisering, Kunstig Intelligens, BIM

Generelt: Kamalan Rashasingham utforsker digitaliserings-mulighetene og potensialet i diverse industrier. Han har den siste tiden fokusert på potensialet i bygg og anlegg. Med sin bakgrunn i kybernetikk forsker han på interaksjonen mellom mennesket, maskin og teknologi og fokuserer konsekvent på prosessforbedringer. Kamalan har en fordypning i entreprenørskap og innovasjon, og bidrar gjerne til å bringe fram nyvinninger.


foto av Bassam Hussein

bassam.hussein@ntnu.no

+47 918 97 799

Bassam Hussein

Førsteamanuensis ved NTNU, Maskinteknikk og produksjon

Kjernekompetanse: Prosjektledelse, læring i prosjektbaserte organisasjoner, undervisning og kompetanseutvikling i prosjektfaget, prosjektsuksess.

Generelt: Bassam Hussein er opptatt av alt som har med læring og formidling å gjøre: læring i prosjekter, fra prosjekter, mellom prosjekter og om prosjekter.

Aktuelle utgivelser/publikasjoner innen prosjektprosesser: