Det er mange muligheter innen digitalisering – For å prioritere kommende aktiviteter trenger vi din mening. Vi setter derfor stor pris på om du vil svare på vår spørreundersøkelse. (Frist 1.12.23)


Prosjektrådet #19: Hvorfor er det viktig med god folkeopplysning fra store nasjonale komplekse prosjekter?

En spesial-episode fra paneldebatten på årets Executive Project Forum (EPF) 2023 ved NTNU som også var en feiring og markering av 40 år med Fagprogram for Prosjektledeles ved NTNUs Etter- og videreutdanning.

🔸Alexander Strand ledet denne paneldebatten der han sammen med Jan Alexander Langlo fra NTNU og Etter- og videreutdanning i Prosjektledelse og Prosjekt Norge, Harald Vaagaasar Nikolaisen fra Statsbygg og Arild Halvorsen fra Fabelaktiv AS diskuterte viktigheten av god folkeopplysning og kommunikasjon av kompleksitet i store nasjonale prosjekter, ut til folk flest.
🔸Opptakten til debatten var en premierevisning på konferansen av en pilotepisode av TV-program om store komplekse prosjekter med arbeidsnavn «Vi som bygger landet», som er skapt av en idé fra NTNUs fagprogram for prosjektledelse, i samarbeid med Fabelaktiv som produsent, og Statsbygg som prosjekteier.
🔸Innspilt 1.11.2023 på Executive Project Forum-konferansen på ærverdige Britannia hotell i Trondheim, med 100 gjester i salen.

Hva vil du vi skal ta opp i Prosjektrådet? Send forslag til post@prosjektnorge.no. Spørsmålstiller blir anonymisert.

Arrangementer

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Arena Digitalisering – Workshop

Statkraft Lilleakerveien 6,Oslo,Norge

Hvordan kobler vi prosjektledelse og informasjonsledelse - sett fra prosjektleders praktiske perspektiv Tidligere workshoper om NS-EN ISO 19650 har hatt […]

Søk støtte til gode forslag til FOU

https://prosjektnorge.no/sok-stotte-til-gode-forslag-til-fou-frist-12-april-2024/   https://prosjektnorge.no/forskning/forskningsprosjektveiviseren/        

Arrangementer merket KunnskapsArena (KA) er forbeholdt Prosjekt Norges partnere, se nedenfor. Alle er imidlertid velkommen til å prøve ut disse for vurdering av eventuelt partnerskap. Deltakelse er gratis dersom ikke annet er anført.