Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Arena Digitalisering – Workshop

Statkraft Lilleakerveien 6,Oslo,Norge

Hvordan kobler vi prosjektledelse og informasjonsledelse - sett fra prosjektleders praktiske perspektiv Tidligere workshoper om NS-EN ISO 19650 har hatt […]

Søk støtte til gode forslag til FOU

https://prosjektnorge.no/sok-stotte-til-gode-forslag-til-fou-frist-12-april-2024/   https://prosjektnorge.no/forskning/forskningsprosjektveiviseren/