Partnerforum

Det avholdes to Partnerforum i året, hvorav det ene er generalforsamling. Forumet tilbyr sine partnere kompetanse og erfaringer som skal danne grunnlag for videre utvikling.

Meld deg på Partnerforum 7. april 2022, Vippa i Oslo

Partnerforum 01/22 17. februar, Teams. Formalsaker og innlegg av Eirik Albrechtsen.

Partnersamling 21-22 oktober 2021 på Vettre.  Bærekraft

Partnerforum 1/2020 i Teams

Partnerforum 2/2019, hos Bane Nor

Partnerforum 1/2019, hos Statsbygg:

Tema: Konsekvenser av digitalisering for forretningsmodeller:

09.00-9.30

 • Velkommen»Årsrapport” for 2018, komprimert gjennomgang av forskning, nettverk/arrangementer, partnermassen
 • Årsregnskap 2018, foreslått budsjett for 2019
 • Oppnevning av valgkomité for å virke frem mot styrevalg

09.30-12.55 Konsekvenser av digitalisering for forretningsmodeller;

 • Perspektiver om endring til en kundedrevet organisasjon og kutting av ledd i verdikjeden (Hilde Tonne, Rambøll)
 • Storskala smidig i FINN. Fra Prosjekt til kontinuerlig utvikling. (Kristin Talgøe, områdeleder FINNog Kjersti Lunde Områdeleder Ad In FINN.)
 • Perspektiver om hvordan digitalisering og dermed mer effektiv prosjektering utfordrer prising/betalingsmodell (ikke bekreftet)
 • Lunsj med mingling
 • Perspektiver fra Backe Gruppen og forskningsprosjektet Digibuild om forretningsmodeller (Ragnhild Kvålshaugen, BI)
 • Plenumsdiskusjon om behov/områder for FoU

Partnerforum 2/2018, hos Avinor:

Prosjekt Norge arrangerte partnerforum på Gardermoen 23. august, med omvising på flyplassen  inne og ute, og presentasjon av Avinors videre utbyggingsplaner. I tillegg hadde vi et leverandørseminar med gode innledere og dagsaktuelle temaer.

Leverandørseminaret hadde følgende temaer på agendaen:

 • Tvister i anleggsbransjen – særlig om utfordringer for utenlandske aktører. Johannes Meyer-Myklestad, advokat,  Selmer
 • Alle våre kontrakter har gått til norske leverandører – bevisst eller tilfeldig? Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser, Nye Veier
 • Samfunnsnytten av en investering er mye mer enn laveste pris. Kari Sandberg, adm. dir., Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • Nye kontrakts- og samarbeidsformer i anleggsbransjen.  Petter Vistnes, Head of Infrastructure, BetonmastHæhre

(Faglige presentasjoner er sendt til partnerne og øvrige deltakere.)

 

Partnerforum 1/2018, hos Dovre Group. Faglige presentasjoner:

NTNU: Prosjekt Norge – hvorfor er det viktig for NTNU

Kystverket: Stad skipstunnel – presentasjon av et prosjekt med lang fødsel

Film Stad skipstunnel - Kystverket

SINTEF: Er vi raske til å levere prosjekters nytt til samfunnet? Funn fra speed-up

NTNU: Hvordan håndterer bedrifter det  når IKT-verktøyene ikke fungerer som man ønsker, bruk av «workarounds»

Dovre Group: Eierinvolvering, design to cost og single-purpose byggherreorganisasjon. Kan erfaringene fra Politiets nasjonale beredskapssenter overføres til andre prosjekter?

Multiconsult: De som har skoen på burde vite hvor den trykker. Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter

Studentene i det internasjonale programmet i prosjektledelse ved NTNU: Funn fra spørreundersøkelsen om bruk av IKT-verktøy i prosjekter