(Under omstrukturering) Merk at tabellen har sorteringsfunksjon på alle kolonnene.
RAPPORT/PROSJEKTÅR INSTITUSJONLINKKILDER
Practitioners report ong R&D Projects in Energy - 1. Draft2022Prosjekt Nroge/NTNI/BIPractitioners Report on R&D Projects in Energy 1. Draft nov22Project 900.90.512 and 900.90.513
Betenkning om sammenhengen mellom tid og kost i byggeprosjekter2022Prosjekt NorgeSammenhengen mellom tid og kost i byggeprosjekterOptimaltid
Verdibaserte avtaleformer i byggenæringen. En prosjektreapport.2022Prosjekt NorgeVerdibaserte avtaleformer i byggenæringenVBA
Optimaltid-metoden: løsningskonseptet2022Prosjekt NorgeOptimaltid-metoden: løsningskonseptetOptimaltid
Kompleksitet
Forklaringa på alt som er vondt og vanskeleg?
2022Prosjekt NorgeKompleksitetOptimaltid
How to Measure Effect?
An Unstructured Literature Review. Optimaltid Report No 2
2021Prosjekt NorgeHow to Measure Effect? An Unstructured Literature ReviewOptimaltid
A Review of Different Construction
Project Lifecycle. Optimaltid Report No. 1
2020Prosjekt NorgeA Review of Different Construction Project LifecycleOptimaltid
Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen2021Prosjekt NorgeForutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen Prosjekt Norge
Utforsking av samarbeidspraksis for informasjons-styringssystemer fra prosjektoverlevering til Facilities Management2021Prosjekt NorgeUtforsking av samarbeidspraksis for informasjons-styringssystemer fra prosjektoverlevering til Facilities ManagementProsjekt Norge
Integrasjon av Involverende Planlegging og
usikkerhetsstyring (IPLUSS)Presterende Team
2021Prosjekt Norge/NTNUIPLUSS - Integrasjon av Involverende Planlegging og usikkerhetsstyringProsjekt Norge
Rapport Utviklingsprogram for Høyt Presterende Team2021Prosjekt Norge/BI/NTNUHPT rapport 2021KunnskapsArena HPT
Gjentakende samarbeid. R. Kvålshaugen et.al.2021Prosjekt Norge/BI/NTNUGjentakende samarbeidProsjekt Norge
Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen. Sluttrapport2020Prosjekt Norge/BI/NTNUMåle effekter av digitalisering i den norske byggenæringenProsjekt Norge
Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?2020Prosjekt Norge/RVO-fondetHva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?Prosjekt Norge
Bedre beslutninger og betydning av digitalisering for prosjektgjennomføring. Forstudie-rapport av Jon Lereim2020Prosjekt NorgeBedre beslutninger og betydning av digitalisering i prosjektgjennomføringProsjekt Norge
Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter2019NFRSamtidig prosjektering i samferdselsprosjekterAndre programmer, prosjekter
Integrated Project Delivery (IPD): En Litteraturstudie2019BIIntegrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudieProsjekt Norge
Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler. Forprosjekt.2019Prosjekt NorgeDelingsøkonomi. Definisjoner, tiltak og eksempler. Forprosjekt.Forskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
Arkitektur skaper verdi2019Arkitektbedriftene i NorgeArkitektur skaper verdiForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Ferjefri E392019 NTNUFerjefri E39Forskning BAE-programmet
Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring2019NTNUKartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næringForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Målverdistyring2019NTNU m/flMålverdistyringForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
OSCAR2018 NFROSCARAndre programmer, prosjekter
Bygg 21 Plansteg: Beste praksis for Plan- og byggeprosesser 2018Bygg 21Bygg 21 Plansteg: Beste praksisForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Samhandling og prosessledelse2018BISamhandling og prosessledelseForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Utvikling av proaktive indikatorer i BA-bransjen2018NTNU m/flUtvikling av proaktive indikatorer i BAE-bransjenForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling i byggeprosjekter2018Bygg21Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling i byggeprosjekterForskning, BAE-programmet
Nyttestyring i IT-prosjekter2018NTNU/Prosjekt NorgeNyttestyring i IT-prosjekterProsjekt Norge
Bygg21 Evalueringsmodell: Veilederen2017Bygg 21Bygg21 Evalueringsmetode: Veilederen Forskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
Bygg21 Evalueringsmodell: Verktøyet2017Bygg 21Fullførte prosjekter/rapporterForskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
Bygg21 Plansteg : Rammeverk2017Bygg 21Bygg 21 PlanstegForskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
Bygg21 Plansteg : Veileder2017Bygg 21Bygg 21 PlanstegForskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
Forprosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling 2017NTNUForprosjekt-kunnskapsledelse-kompetanseutvikling - Les mer her!Prosjekt Norge
Industrialisering av byggeprosessene - Status og trender2017SINTEFIndustrialisering av byggeprosesserForskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
Integrert metodikk for prosjekteringsledelse - INPRO2017NFRIntegrert metodikk for prosjekteringsledelseAndre programmer, prosjekter
Måleprosjektet - Prestasjonsmåling i BAE-næringen2017NTNU, SINTEFMåleprosjektet-les her!Prosjekt Norge. Andre programmer, prosjekter
SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen2017SINTEF, NTNUSIBAAndre programmer, prosjekter
Sluttrapport INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse2017NTNU, UiASluttrapport INPROProsjekt Norge
SpeedUp2017SINTEFSpeedUP SINTEFAndre programmer, prosjekter
SpeedUp2017SINTEFSpeedUp Prosjekt NorgeAndre programmer, prosjekter
Underentreprenører og kampen mot kriminell adferd i norsk BAE-næring2017NTNUUnderentreprenører og kampen mot kriminell adferd i norsk BAE-næringForskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
BA2015 2016NTNU, SINTEF m/flOm BA 2015Prosjekt Norge
Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling - Hovedrapport2016NTNUKostnadsbevisst verdiskaping og samhandling. HovedrapportForskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling - Vedlegg2016NTNUKostnadsbevisst verdiskaping og samhandling. Vedlegg.Forskning BAE-programmet.
Prosjekt Norge
SamBIM-Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator2016Fafo, SINTEFSamBIMProsjekt Norge
Bygg 21 Neste steg: Excel-versjonen2015Bygg 21Bygg 21 Neste steg.Forskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Bygg 21 Neste steg: Veilederen2015Bygg 21Bygg 21 Neste steg.Forskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Bygg 21 Neste steg: Verktøy for rolledefinisjon og organisering2015Bygg 21Bygg 21 Neste steg.Forskning BAE-programmet. Aktive prosjekter
Organisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-20102013BIOrganisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-2010Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Tidlige varslingssignaler2013NSPTemahefte-tidlige-varslingssignalerfra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Temahefte Estimering2013NSPTemahefte-EstimeringNorsk senter for prosjektledelse (NSP)
Forprosjekt: Kortere gjennomføringstid (Info: jan.a.langlo@ntnu.no)2012NSPProsjektforslag - Kortere gjennomføringstidNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Governace, trust and Ethics2011BI, NSP,
Umeå School of Business,
SKEMA Business School, France,
University of Tech Sydney, Australia,
RMIT University, Melbourne, Australia,
ProsjektbeskrivelseNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Ny ISO-standard innen prosjektledelse2011NSP, NFPISO 21500:2012Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Prosjekt management East and West2011NSPRapport-project-management-east-and-westNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Agile metoder i ulike prosjektfaser, betydning for anvendelse og fokus2010NSPRapport-agile-metoder-i-ulike-prosjektfaserNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder2010NSPSluttrapport-forholdet-mellom-prosjekteier-og-prosjektleder
Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Praktisk usikkerhetsstyring (PUS)2010SINTEF, NTNU, BIPUSNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Relasjonene prosjekteier-prosjektleder2010NSP, BIArtikkel-tidsskrift-Stryk-til-prosjekteiere-forskning-no-21052010

Masteroppgave-Relasjoner prosjekteier-prosjektleder


Konferansepaper S. Andersen

Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Levende usikkerhetsledelse2009NSPRapport-levende-usikkerhetsledelseNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Erfaringsoverføring og personellutvikling-læring i prosjektpraksis2008NSPRapport-erfaringsoverføring-og-personellutvikling-læring-i-prosjektpraksisNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Prosjektsamfunnet2008NSPRapport-prosjektsamfunnetNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter2008NSPRapport-teori-kunnskapsgrunnlag-og-rammeverk-innen-usikkerhetsstyring-av-prosjekterNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Bruk av modenhetsmodeller og indikatorer i styring av usikkerhet2007NSPDelrapport-bruk-av-modenhetsmodeller-og-indilatorer-i-styring-av-usikkerhetNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Erfaringsoverføring gjennom KS-22006NSP/SINTEFRapport-erfaringsoverføring-gjennom-KS-2Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Veien gjennom KS-22006NSPHåndbok: Veien gjennom KS-2 Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Verktøy for Knowledge Management2006NSPRapport-verktøy-for-knowldge-managementNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Teamsammensetning og teamutvikling i prosjekter2005NSPRapport-teamsammensetning-og-teamutvikling-i-prosjekterNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Organisering av prosjekter i større selskaper2004NSP/SINTEFRapport-org-av-prosjekter-i-større-selskaperNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Produktivitet og logistikk i bygg-og anleggsbransjen2004NSP/SINTEFRapport-produktivitet-og-logistikk-i-bygg-og-anleggsbransjenNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Usikkerhet ved gjennomføring av prosjekter2004NSPRapport-usikkerhet-ved-gjennomføring-av-prosjekterNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
PS2000 Oppsummering2003 (1999) NTNUHovedprosjekt-PS2000-oppsummeringResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Implementering av prosjektbasert ledelse - Hovedrapport2003NSPRapport-implementering-av-prosjektbasert-ledelse-hovedrapportNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Implementering av prosjektbasert ledelse-Litteraturstudie2003NSPLitteraturstudie-implementering-av-prosjektbasert ledelseNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Oppstart og avslutning2003NSP/NTNURapport-oppstart-og-avslutningNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Styring mot gevinst2003NSPRapport-styring-mot-gevinstNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekt-organisasjoner2002NSP/SINTEFRapport-arbeidsmiljø-og-utbrenthet-i-prosjekt-organisasjonerNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Kompetanse-aspektet i prosjekter2002NSP/SINTEFRapport-kompetanseaspekter-i-prosjekterNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Praktiske virtuelle prosjekt-organisasjoner2002NSP/SINTEFRapport-PVPNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Tidligfase i BA-prosjekter (BONUS)2002NSPSluttrapport-tidligfase-i-BA-prosjekter (BONUS)Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Best Practices in Managing Distributed Projects2001SINTEFÃ…rsrapport-best-practices-in managing-distributed-projectsNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Håndtering av prosjektets interessenter2001NSPHovedrapport-håndtering-av-prosjektets-interesseresenterNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Håndtering av prosjektets interessenter-praktisk rapport2001NSPPraktisk-rapport-håndtering-av-prosjektets-interessenter-praktisk rapportNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Management by Projects2001NSPLitteraturstudie-manangement-by-projectsNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Management by Projects-årsrapport2001NSPÃ…rsrapport-management-by-projectsNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Virtuelle prosjekt-organisasjoner 2001SINTEFRapport-virtuell-prosjekt-orgNorsk senter for Prosjektledelse (NSP)
Benchmarking av store prosjekter1999NTNUHovedprosjekt-benchmarking-av-store-prosjekterResultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter / Manual for Implementing Project Management in SMEs-Examples - Hovedprosjekt1999NTNUHovedprosjekt-Håndbok-manual prosjektarb-små-mellomstore-bedrifterProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter. NOREL “ Eksempelsamling/ Manual for Implementing Project Management in SMEs - Ex. - Delprosjekt1999NTNUDelprosjekt-håndbok-manual-prosjektarbeid-små-mellomstore-bedrifterProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning1999NTNUDelprosjekt-kontraktstandard-for-IT-prosjekter-med -veiledningProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Risiko og internasjonale anbudskonkurranser1999SINTEFDelprosjekt-risiko-og-int-anbusdkonkurranseerProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt1998NTNUHovedprosjekt-bedre-håndtering-av-endringer-i-bygg-og anleggProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Gjennomføringsmodeller og kontraktsstrategier1998SINTEFHovedprosjekt-gjennomforingsmodeller-og-kontraktstategierProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok i virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter1998NTNUDelprosjekt-handbok-prosjektstyring-SMBProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Informasjonsbehov i beslutnings-prosesser1998SINTEFHovedprosjekt-infobehov-i-beslutningsprosesserProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kontrakt som styringsparameter for IT-prosjekter1998SINTEF/NTNUDelprosjekt-Kontrakt-som-styringsparameter-for -IT-prosjekterProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjektoppfølging ved regnearkverktøyet PS-Light1998NTNUDelprosjekt-prosjektoppfølging-ved-regnearkverktøyetProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Styring av vedlikeholdsprosjekter - Større produksjonsstopper for utførelse av vedlikehold1998NTNUHovedprosjekt-styring-av-vedlikeholdsprosjekterProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjekt-terminologi1997/2011NTNU/SINTEFHovedprosjekt-prosjekt-terminologiProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Bruk av kontrakter i prosjektstyringen1997SINTEFHovedprosjekt-bruk-av-kontrakter-i-prosjektstyringenProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kostnadsstyring i prosjekt1997NTNU Hovedprosjekt-kostnadsstyring-i-prosjektetProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Programmerings-prosessen i Statsbygg1997NTNU/SINTEFDelprosjekt-programmerings-prosessen i StatsbyggProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjekt - Teori og Praksis1997NTNU/SINTEFHovedprosjekt-prosjekt-teori-og-praksisProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjektstyrings-teknikker for IT-prosjekter basert på erfaringsdata1997NTNUHovedprosjekt-prosjekt-styrings-teknikker-IT-erfaringProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Prosjekt-terminologi (A6, lommeformat)1997NTNUHåndbok-prosjektterminologiProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Suppliers to a building project1997SINTEFHovedprosjekt-suppliers-to-a-building-projectProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter1997NTNUHovedprosjekt-virksomrettet-prosjektstyring-små-storeProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Arbeidsrapport juli 19971997NTNUHovedprosjekt-arbeidsrapport-1997Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Funksjonsdesign juli 19971997NTNUHovedprosjekt-funksjonsdesign-1997Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Benchmarking av prosjektstyring1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-Benchmarking-av-prosjektstyringProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Benchmarking av prosjektstyring (Delprosjekt 3)1996NTHForprosjekt-bench-marking-av-prosjektstyring (Delprosjekt 3)Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Benchmarking av prosjektstyring. Analysehåndbok for vurdering av prosjekter. Versjon 41996NTNUHovedprosjekt-benchmarking av prosjektstyring-analysehåndbokProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Håndbok for gjennomføring av ekspertvurderinger (Inngangsdata til LCP og bruk av ekspertvurderinger)1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-håndbok-for-gjennomføring-av-ekspertvurderingerProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Mindre ressurskrevende prosjektstyring1996SINTEFHovedprosjekt-mindre-ressurskrevende-prosjektstyringProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Optimalt utskiftningstidspunkt1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-optimalt-utskftProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Standardisering1996SINTEFDelprosjekt-StandardiseringProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Usikkerhet som styringsparameter ved prosjekt-gjennomføring1996NTNUDelprosjekt-usikkerhet-som-styringspar-ved-prosjektgjennomføringProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Enklere prosjektstyring (Delprosjekt 2)1995NTHForprosjekt-enklere prosjektstyring (Delprosjekt2)Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Kompetanse som styringsparameter. Grunnlag for utvikling1995NTHHovedprosjekt-kompetanse-som-styringsparameterProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Life Cycle Profit og Usikkerhet; Analyseverkøy for vurdering av fleksibilitet (Prototyp)1995NTHHovedprosjekt-LPC-og-usikkerhet-analyseverktøy-prototypProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Optimalt førstegangs reservedelsopplegg1995NTHHovedprosjekt-optimalt-førstegangs-resProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Life Cycle Profit og Usikkerhet - kap. 1-41994SINTEFRapport-LCPogusikkerhet-kap1-4Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Life Cycle Profit og Usikkerhet - kap. 5-81994SINTEFRapport-LCPogusikkerhet-kap5-8Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Nye prosjektstyringsteknikker1994NTHForstudierapport-nye prosjektstyringsteknikkerProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Produktivitet i prosjektering1994NTHForprosjekt-produktivitet-i-prosjekteringProsjektstyring år 2000 (PS 2000). Relevante kunnskapskilder
Concept sitt bibliotek med publikasjonerConceptCONCEPT publikasjonerRelevante kunnskapsskilder
Construction Industry Institute (CII) - Knowledge baseCIICII Knowledge baseRelevante kunnskapsskilder
Kriminell adferd, BAE-næringen. Nyttige lenker/rapporter.BAEKriminiell adferd i BAE-næringen. Lenker og rapporter.Nyttige lenker/rapporter, kriminell adferd, BAE-næringen
Project Management Institute (PMI) sin bokhandelPMIPMI bokhandelRelevante kunnskapsskilder
Prosjekteringsportalen -faglitteratur, presentasjoner, rapporter, verktøy og andre hjelpemiddel vedrørende prosjekteringsledelse og prosjekteringsprosessen.ProsjekteringsportalenProsjekteringsportalenRelevante kunnskapsskilder
ProsjektWiki - digital ordbok med felles terminologi innen prosjektledelseProsjektWikiProsjektWikiRelevante kunnskapsskilder