BA 2015

BA2015 var en nasjonal satsning for BAE-næringen. Toneangivende aktører gikk sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen. BA2015 var en katalysator for å gjøre næringen og partnerne enda bedre. Dette ble gjort ved å innhente, videreutvikle og implementere prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedret effektiviteten i virksomheten og i prosjektene. Gjennom å innføre internasjonal beste praksis tilpasset norske forhold, skal den norske BAE-næringen fremstå som ledende i verden. BA2015 var handlingsorientert, der innføring av kunnskap og prosesser vi vet gir resultater var førsteprioritet.

Deltakende bedrifter: Jernbaneverket, Statsbygg, Metier, Rambøll, Statnett, Helse Sør-Øst, Skanska, Cowi, Vianova, Terramar, Faveo, OEC Gruppen
Deltakende forskningsorganisasjoner: NTNU, SINTEF

BA2015 SLUTTRAPPORT

BA2015 BREEAM

BA2015 HMS

BA2015 LEAN Prosjektbibliotek Norge

BA2015 OPS rapport

BA2015 SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE (ny lenke)

BA2015 SAMTIDIG PROSJEKTER veiledere:

Samtidig prosjektering    Systematisk ferdigstillelse

BA2015 TIDLIGFASE veileder:

Tidligfase i byggeprosjekter