Innbydelse til Concept webina 12 april -24

Lenker:

Takk til Elise Grieg og Morten Welde. Takk til alle som ble med og for gode spørsmål og diskusjon.