logo concept

Store samferdselsprosjekters virkning på natur og miljø - webinar 12. april -24

Innbydelse til Concept webina 12 april -24

Lenker:

Takk til Elise Grieg og Morten Welde. Takk til alle som ble med og for gode spørsmål og diskusjon.


Pappmodell av bygninger

KA Prosjektplanlegging avholdt 8. april - Ledelse av prosjekteringsprosesser

Tusen takk til innleder Bo Terje Kalsaas for interessant innlegg og KA-leder Tore Aalberg.

150 påmeldte vitner som stor intresse.


Logo for Prosjekt Norge

Årets Prosjektkonferanse 17. oktober vil handle om...

Spennende tema i år:

PROSJEKT ER MAKT

 • Makt – konflikt med samhandling?
 • Makt – Avmakt?
 • Makt – Transformasjon og verdiskaping?

I tillegg skal vi markere og feire at Prosjekt Norge har bursdag. Du er herved invitert til å bli med å feire sammen med oss – i Trondheim – hvor det hele startet med Norsk senter for prosjektledelse for et kvart århundre siden.

Still going strong som Prosjekt Norge med forkus på kontinuerlig forbedring og bedre prosjekter for partnerne og hele samfunnet.

Planleggingen er godt i gang.  Hold av 17. oktober.

Konferansen er åpen for alle interesserte. Gå ikke glipp av oppdateringene – meld deg på nyhetsbrev.


ordmappe med lean i senter

KunnskapsArena Lean 14.03.24 - Samspill og bærekraftig eiendomsutvikling

Takk til Ståle Brovold, fagleder prosjektledelse i Veidekke Norge, som ledet dagens KunnskapsArena Lean.

Takk til dagens innledere Jostein Breines, bærekraftsansvarlig i Reitan Eiendom og Bjørnar Gullbrekken, produktutvikler i Veidekke for spennende og inspirerende innlegg med ferske praktiske eksempler fra hvordan Eiendomsbransjen kan styre bærekraft i prosjekter helt fra (før) starten.

Takk til alle som deltok og bidro til en god diskusjon.


Du kan være med å bestemme hva som skal være tema på de neste samlingene.  Send gjerne forslag til senterledelsen ved Prosjekt Norge.

 

 

Opptak distribueres til partnere i Prosjekt Norge på forespørsel.

Portrettfoto Jostein Breines

Jostein Røstum Breines, Direktør Bærekraft og innovasjon, Chief ESG & Innovation Officer i Reiten Eiendom

 • Master i arkitektur med spesialisering i strategisk planlegging og metodikk
 • Erfaring fra rådgiversiden (inkl. byplankontor) med prosjektering av bygg og reguleringsplanlegging og saksbehandling
 • Underviser på NTNU ved siden av, og har i 12 år vært aktiv i både undervisning, forskning og metodeutvikling her. (Gjennom Urban Trigger Group.)

Jostein har jobbet i REITAN siden 2016. Han har i tre år vært prosjektdirektør i NHP (nå RELOG) som er et datterselskap i Reitan Eiendom-strukturen, med ansvar for utvikling av en rekke større prosjekt, herunder Campus Kristiansund. Han har i tre år hatt ansvar for bærekraft og innovasjon i Reitan Eiendom, som inkluderer konsernstrukturen på eiendomssiden.

Bjørnar Gullbrekken. Porterettfoto

Bjørnar Gullbrekken. Prosjektutvikler i Veidekke Entreprenør, Trondheim

Bjørnar sitter i ledergruppen og har erfaring fra mange år som byggeleder, prosjektleder, prosjekteringsleder og prosjektutvikling av store næringsbyggprosjekter. Bjørnar har vært pådriver og bidragsgiver i utviklingen av faget prosjekteringsledelse, og implementering av Lean-teori i Veidekke. Han har siden Miljøbygget i 2007 jobbet med energismart bygging og bærekraft. Med sine brede erfaring fra samhandlings- og utviklingsfaser har han deltatt i/hatt ansvar for utvikling av prosesser og verktøy for tidlige prosjektfaser.

ordmappe med lean i senter, og portrettbilder av Frode Drevland og Ståle Brovold

Daglig leder i PN, Daniel André Eriksen, steppet inn for Frode Drevand i dag.


Kvinne som jobber på PC

Invitasjon: Foreslå prosjekt-/masteroppgaver innen prosjektledelse/prosjektarbeid. Frist 8. mars

Benytt muligheten til å få gratis utviklingsbistand innen prosjektfaget fra en dyktig student!

Et nytt kull med dyktige studenter starter på siste året av studiene ved de ulike akademiske partnerne i Prosjekt Norge sine i august 2024. Disse skal gjennomføre en masteroppgave, evt. i kombinasjon med en prosjektoppgave i forkant, og som vanlig er det svært ønskelig å knytte studentenes arbeid til problemstillinger i næringslivet og/eller pågående FoU-arbeid.

Vi vil med dette invitere alle partnerne i Prosjekt Norge til å foreslå tema/-oppgaver for tilknytning av student!

Studentene arbeider med et rikt utvalg av fagområder, men det bør være en kopling til prosjektledelse/prosjektarbeid på ett eller annet vis. Avhengig av tema kan studentene komme fra alle disse utdanningsinstitusjonene: NTNU, BI, UiT, Nord, UiB, OsloMet, UiA, NMBU og UiB (angi gjerne om det er ønskelig at studentene skal komme fra en spesifikk institusjon).

Studentene representerer stor arbeidskapasitet og all erfaring tilsier at de produserer resultater som både er nyttige for dere som virksomheter og bidrar med ny kunnskap innen prosjektledelse generelt.

Send en grov tittel og 2-3 linjer om oppgavens innhold, helst innen 8 mars (vi kan nok få med forslag som sendes oss senere også, det er litt ulike frister for de ulike institusjonene). De ulike instituttene vil presentere oppgaveforslagene for studentene før de foretar sine valg i mai eller juni.

Forslag kan sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no

Vi håper på mange forslag, slik at kommende års studenter kan produsere like gode oppgaver som foregående år - eksempler på oppgaver levert våren 2022 (ved NTNU) var:

Den som ikke benytter denne muligheten går glipp av en mulighet til forbedringer!

For Prosjekt Norge,

Bjørn Andersen

Senterleder


Pokal

Invitasjon: Nominering av kandidater til utmerkelsen ÅRETS PROSJEKT 2023. Frist for innsending 19. april

Prosjekt Norge inviterer partnerne til å være med å nominere Årets prosjekt for 2023.

 Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:

 • Å ha full kontroll på de grunnleggende resultat-parameterne, dvs. levert avtalte leveranser med riktig kvalitet, overholdt tidsplan og budsjett samt tilfredsstilt HMS-målsetninger
 • Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy eller ved å ha bidratt til særlige positive effekter for nøkkelinteressenter, inkl. bedre bærekraft
 • Også i år vil det også være positivt om prosjektet har tatt gode grep for å håndtere økte kostnader og problemer med leveranser gjennom verdikjedene

Frist for å melde inn nominerte prosjekter er 19. april, og sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no

Nominasjonen kan være nokså kort og inneholde:

 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Nøkkeltall for resultater
 • Beskrivelse av nyskapende praksis
 • Andre forhold som gjør prosjektet til en verdig kandidat til årets prosjekt 2023
 • Bilder

For spørsmål om aktuelle prosjekter, kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen bjorn.andersen@ntnu.no eller Anne Live Vaagaasar anne.l.vaagaasar@bi.no