Under konferansen Prosjekt 2019 holdt professor Arne Krokan fra NTNU et innlegg om gaming, hvor han i intervjuet etterpå blant annet pekte på at mennesket og samspillet mellom mennesker som oftest er årsaken til at digitale systemer feiler eller krasjer.

Intervju med professor Arne Krokan

Under presentasjonen pekte han på hvordan gaminghar blitt en viktig øvelses og opptreningsarena for strategiske ferdigheter og trening i multitasking, samt at spillteknologi bidrar til utvide mulighetsrommet for simuleringer.

Se Krokans presentasjon om gaming her…