Gro Holst Volden har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for bygg- og miljøteknikk, innlevert avhandling med tittel:
«Up-Front Governance of Major Public Investment Projects»

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:
• Professor Terry Williams, University of Hull, UK
• Professor Jennifer Whyte, Imperial College London, UK
• Førsteamanuensis Olav Torp, NTNU
Førsteamanuensis Olav Torp ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, har administrert komiteens arbeid.

Prøveforelesningen vil bli holdt i Disputasrommet, Gløshaugen, 25.11.19 kl. 10:15 over oppgitt tema:
«Why do governments carry out big projects, how successful are they, and why does the public think they always fail?»
Disputasen vil bli holdt i Disputasrommet, Gløshaugen, 25.11.19 kl. 13:15.
Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. Hovedveileder har vært professor Ola Lædre, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Medveiledere har vært professor James Odeck, Institutt for bygg- og miljøteknikk, og professor Tore Haavaldsen, Institutt for bygg- og miljøteknikk.