14. april 2023: Aktivitet innen tematikken  digital samhandling vil heretter forgeå gjennom Arena Digitalisering.

Spørsmål? Kontakt senterlendelsen.

Eilif Hjelseth er faglig leder for KunnskapsArena Digital samhandling

Til daglig er Eilif professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge og er opptatt av bl.a.:

  • Implementering av helhetlige digitalløsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
  • Digitalløsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
  • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Beskrivelse

Digitalisering bærer med seg lovnader om økt kvalitet, sikkerhet, produktivitet og bedre milljøprestasjon, samtidig som kostnadene og tidsbruken går ned. Digitalisering står for noen som enorme muligheter og representerer for andre en rekke vanskelige valg og trusler. Bølgen skyller inn over oss og er ikke til å stanse. Det er mange dilemma innbakt i digitaliseringen. Noen av de mest interessante handler om at det faktisk er mennesker der ute som verken kan, vil eller bør bli utsett for et krav om å bli digitale. Samtidig kommer man heller ikke utenom at det forventes at man skal tilegne seg nødvendig kunnskap, slik at man kan samhandle med andre på en digital plattform. Derfor ligger det store utfordringer i å kunne ivareta alle menneskene i en digital tidsalder med automatisering, rasjonalisering, digitalisering og kunstig intelligens. Siden dette skaper grunnlag for nye samarbeidsformer, har det også konsekvenser for både forretningsforståelse, kontraktsutforming og tidlig planlegging.

En KunnskapsArena innen digitalisering er derfor et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å kunne belyse de praktiske konsekvensene knyttet til interaksjonen mellom mennesket og teknologien, samt de organisatoriske og forretningsmessige implikasjonene dette har.

Professor Ole Jonny Klakegg har ledet denne gruppen, men etter møtet den 18.09.19 overlot han stafettpinnen til professor Eilif Hjelseth.

Neste møte:  Følg med på aktivitets-kalenderen på forsiden.

 

Avholdte samlinger (møtefrekvens: 3-4 møter per år):

10.05.2023 NS-EN-ISO 19650 – Informasjonsledelse – Workshop i regi av PN og buildingSMART.

25.05.22 Digital transformasjon – Hvilken rolle spiller ISO 19650

20.05.22 – Digital kompetanse for økt sirkularitet

10.03.22 – Digital Tvilling for økt bruk og gjenbruk av data for bærekraftsvurderinger

15.02.22 – Hvorfor avtar bruken av 4D BIM i prosjekter når behovet for det øker? Med Aksa Imran

27.01.22 – Digitalisering av anleggsektoren.  Med Gunrid Kjellmark

29.10.21 – Beste praksis

13.10.2020 – Hvordan stille krav til BIM-leveranser for optimal nytte for tidligfase?

16.06.2020 – BIM, Digital kompetanse og planer for høsten

28.05.2020 – MMI – digitalt møte

05.05.2020 ISO 19650 – digitalt møte

27.02.2020 Standardisering av hvordan man setter krav til BIM-leveranser, Asplan Viak

05.12.19 KA (KunnskapsArena) Digital samhandling møte 10 WSP

18.09.19 CoP Digital samhandling møte 9 Gardermoen/Avinor

 

06.02.19 CoP Digital samhandling hos WSP

12.09.18 CoP Digital samhandling hos Skanska

12.06.18 CoP Digital samhandling hos Statsbygg

30.01.18 CoP Digitalisering hos WSP Norge

Digitalisering: WSP, foredrag av Måns Davidsson

– I tilknytning til samlingen den 30.01.18 kan du også ta en titt på denne: CoP Digitalisering: Kvar går veien videre? ved Ole Jonny Klakegg

11.10.17 CoP Digitalisering hos Atkins Norge på Lysaker.  Etter samlingen 11.10.17 gjennomførte vi en liten undersøkelse om temaet for CoP Digitalisering fremover. Resultatet kan du se her.

30.03.17 CoP Digitalisering hos Skanska.

17.01.17 CoP Digitalisering hos ICTEC.

25.10.16 CoP Digitalisering hos Telenor i Oslo

Deltakere som har vært med i CoP’en:

Se dokumentasjonen fra den enkelte samling.