NS-EN ISO 19650 Informasjonsledelse er en serie med standarder for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM. Den er fastsatt som Norsk Standard. Vi ser at den i økende grad benyttes som krav til BIM/digitale leveranser i  kontrakter. Dette betyr nye muligheter og utfordringer innen prosjektledelse og digitalisering.

Det var 20 aktive deltakere på BI Nydalen som deltok på denne felles workshopen mellom Arena for Digitalisering i Prosjekt Norge og Endringsledelsesrom i buildingSMART Norge. Workshopen var fulltegnet. Over halvparten representerer byggherresiden, mens resten var rådgivere, programvareutviklere og bransjeorganisasjoner.

Det var lagt opp til en time med presentasjoner og to timer med aktivt gruppearbeid.

Praktisk gruppearbeid
De 20 deltakerne ble det inn i 4 grupper. Miro ble bruk aktivt il å dele ideer og prioritere tiltak for videre implementering.

Gruppearbeidet med tilhørende presentasjoner var lagt opp med for å man skulle sitte igjen med en plan for å komme videre i arbeidet med økt implementering av systemer for informasjonsledelse. Workshopen var dermed en praktisk start for:

Videre arbeid – som du kan gjøre selv
Det var interesse for å starte med å kartlegge informasjonsflyt for egne arbeidsoppgaver:

  • 1) Hvem har bestemt hvordan dette skal gjøres?
  • 2) Hvor kommer informasjonen fra?
  • 3) Hvem bruker denne informasjonen videre?

Videre arbeid – som vi kan gjøre sammen

Det var interesse for å møtes igjen og dele erfaringer.

I tillegg var det to områder som peket seg ut

  • Kompetanse – ønske om mer opplæring i NS-EN-ISO 19650
  • Kontrakt – hvordan sette krav til leveranser basert på NS-EN-ISO 19650

Dette er gode og konkrete forslag, men her er vi avhengig av ressurser for videre utvikling.

Ditt forslag til kommende aktiviteter etter Informasjonsledelse

Vi dekker et stort kompetanseområde med mange muligheter. Vi treger derfor ditt forslag til tema vi bør ta opp i  kommentde workshop og seminarer. Vi oppfordrer til av medlemmer i PN og bSN deler erfaringer fra egne prosjekter

Ta kontakt med Eilif Hjelseth for å ta dette videre