Prosjekt Norge presenterte onsdag 18. sept. professor Eilif Hjelseth som ny faglig leder for CoP i digital samhandling.

Vi takker professor Ole Jonny Klakegg for en solid etablering av dette faglige initiativet innen digitalisering og ønsker ham lykke til med sin forskningspermisjon på den andre siden av kloden.

Eilif har lang erfaring innen mange av digitaliseringens fokusområder slik som BIM, VDC, Big Data m.m.

Neste CoP vil bli arrangert 5. desember, med hovedtema: Hvordan sette krav til BIM-leveranser?

 

Oppsummering fra møtet:

CoP Digital samhandling møte 9 18sept 19

 

CoP Digital samhandling-siden