Prosjekt Norge inviterer til fagmøte om porteføljestyring innen IKT. Målet med møtet er å sette porteføljestyring på agendaen og diskutere behov og utfordringer. Vi tar sikte på at dette skal kunne bli ei faggruppe hvor vi møtes flere ganger for både å gå i dybden og utveksle erfaringer. Er det funksjoner/mangel på funksjoner som skyldes manglende kunnskaper, vil også muligheten for å diskutere oppstart av mindre eller større forskingsprosjekt være til stede.

 Agenda

·                   Velkommen. Hva er Prosjekt Norge og hvorfor denne faggruppen

·                   Kort introduksjon av deltagerne og deres behov innen temaet

·                   Drøfting og valg av tema det bør arbeides videre med

·                   Gruppas arbeidsform og metodikk

·                   Oppsummering og neste møte fastsettes nå

Noen relevante tema som kan ses på som en start (dette kan vurderes og erstattes av andre tema/vinklinger)

·              Total utskifting av ERP-systemer eller andre kjernesystem – stort og krevende – utfordringer og konsekvenser?

·              Økonomi knyttet til slike utskiftninger – hvilke midler er knyttet til hva – bindene midler som låser fleksibiliteten – muligheter til å prioritere mellom prosjekter

·              Planlegging av prosjekter –  hva skal man måle og evaluere

·              Hvilke konsekvenser har GDPR for porteføljestyringen?

 

Har dere konkrete temaer/vinklinger dere ønsker å diskutere er det fint om dere sender dem til meg på forhånd så kan det legges inn i agendaen.

Ønsker du å delta på dette møtet kan du kontakte Prosjekt Norge v/ Stein Mjøen

Tid: 28.05.19, kl 10:00 - 12:00

Sted: OBOS Hammersborg torg 1. Oslo