Gode byggeprosesser – en forutsetning for bærekraft og kvalitet

Bygg21 kan gjennom evalueringsverktøyet CII 10-10 dokumentere at god samhandling og tidlig involvering gjennom byggeprosessen er en forutsetning for god bærekraft, høy kvalitet og budsjett i balanse. Snøhettas Powerhouse-modell viser det samme.

Powerhouse Montessori skole i Drøbak er det første ferdigstilte nybygget som er prosjektert iht. den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjekteringen, samt tett involvering av bruker gjennom hele prosessen.

Sted: Litteraturhuset. Inngang: Wergelandsveien 29, Oslo
Dato: 15. mai Tid: 08.00 - 10.00
Påmeldingsfrist 14. mai

Meld deg på her

PROGRAM:

08.00 – 08.20 Frokost

08.20 – 08.30 Velkommen v/ Reidun Granberg, NAL, Tor Børre Mosland, Tekna og møteleder Jon Gangdal, Bygg21

08.30 – 08.45 God samhandling og økt kvalitet. Evaluering av mer enn 100 bygg- og anleggsprosjekter med verktøyet CII 10-10 dokumenterer at prosjekter som opplevde god samhandling også oppnådde vesentlig økt kvalitet. v/ Haavard Haaskjold, stipendiat NTNU

08.45 – 09.35 Powerhouse-modellen – en bærekraftig samspillsprosess. Den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn for Powerhouse innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjektering, og tett involvering av bruker underveis. På dette møtet får du vite hvordan Snøhetta og Skanska planla og bygget Powerhouse Montessori skole i Drøbak – med meget gode resultater. v/ senior arkitekt Ellen Heier, Snøhetta og rådgiver Energi, Maria Myrup, Skanska Teknikk

09.40 -10.00 Samtale og erfaringsutveksling. v/Jon Gangdal

Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Frokostmøtet er utviklet i samarbeid med Bygg21 og Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/Nito).

Illustrasjon: Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, arkitekt Snøhetta Oslo AS, Foto: Robin Hayes

Vel møtt!

Hilsen

Bygg21