Integrert metodikk for prosjekteringsledelse – INPRO

Prosjektdeltakere: Veidekke Entreprenør AS, , Universitetet i Agder, NTNU Samfunnsforskning, NTNU Bygg og anleggsteknikk, NTNU Arkitekturinstituttet, Ulstein, Nymo, COWI

Prosjektperiode: 2013-2017

Leder for forskningsprosjektet: Hege Skårbekk Dammerud (hege.dammerud@veidekke.no)

Her er link til sluttrapporten: INPRO sluttrapport.

Prosjektets overordnede idé er at prosjekteringsprosessen hvor beslutninger tas om den tekniske utformingen av bygninger og konstruksjoner, kan ses som å ha en to-dimensjonal logikk som virker samtidig, om enn i varierende grad, i ulike faser:

·      En sekvensiell logikk (”rekkefølge”), dvs. der de ulike leveransene bygger på hverandre. Utviklingen  av det teknisk underlaget er forutsigbar og detaljeringen skjer gradvis
·      En refleksiv logikk (”gjensidig”), dvs. der de ulike leveransene er gjensidig avhengige. Utviklingen av det tekniske underlaget er mer uforutsigbar og detaljeringen skjer sprangvis.