Måleprosjektet – prestasjonsmåling i BAE-næringen

Gjennom flere år er det stilt spørsmål ved BAE-næringens produktivitetsutvikling. Næringen mangler imidlertid pålitelige og omforente målesystemer for produktivitet og prestasjonsmåling. Det viser seg også at det er vanskelig å måle effekter og prestasjoner i prosjekter hvor mange ulike virksomheter deltar. Det er behov for bedre verktøy som måler prestasjoner både på nærings-, bedrifts-, prosjekt- og prosessnivå. Dette prosjektets overordnede formål var å legge til rette for at organisasjoner og bedrifter i norsk BAE-næring skal kunne drive et målrettet utviklingsarbeid for å forbedre prestasjonene og produktiviteten gjennom realistiske målinger av faktiske prestasjoner i arbeidsprosesser og prosjekter. Prosjektets første fase testet ut “10-10 program” fra Construction Industry Institute i et knippe norske bedrifter og prosjekter. Arbeidet ble samfinansiert av de deltakende virksomhetene, forskningsinstitusjonene som deltok, samt Bygg21. Prosjektet startet høsten 2015 og hadde en varighet på to år.

Prosjektet videreføres gjennom det aktive  Nordic 10-10  En medlemseid forening som gir medlemmene tilgang til å måle og benchmarke sine prosjekter mot liknende prosjekter i Norge og ellers i verden gjennom bruk av verktøyet CII 10-10.

Kontaktperson:  Bjørn Andersen (bjorn.andersen@ntnu.no)