Nettverket Bygdin

Bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena

Bygdins arbeidsområde er «Industrialiserte byggeprosesser». For å rigge næringen til å ta steget inn i fremtiden trenger vi nytenking rundt verdikjeder, planlegging, fremdrift, forretningsmodeller, prosesser og arbeidsplasser. Nettverket skal stimulere til samarbeid, nytenking, erfaringsutveksling og til etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter på områder som er forankret i bedriftene.

Du kan lese mer om nettverket Bygdin her.

Byggeindustrien omtaler initiativet. («Bygdin skal bli ny industrialiseringsarena», 04.05. 2016)
Byggeindustrien har gitt initiativet positiv omtale på lederplass. («Dette er måten å gjøre det på», 05.05.2016)
Bladet Norsk VVS har omtalt nettverket. («Nytt innovasjonsnettverk for byggebransjen», 05.05.2016 )
Det samme har bladet Murmesteren her. («Nytt nettverk for forskning og innovasjon i bygg- og anlegg», 04.05.2016)

Sintef Byggforsk har fått i støtte fra BAE-programmet til å lage en state-of-the-art rapport om etablert forskning og kunnskap på området.

Resultatrapporten: Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender SINTEF Bokhandel.